Продукти и технологии

Парапети, огради и паравани от перфориран метал от VAS

Многообразни са проявленията на перфорираната ламарина. Най-често сме свикнали да я виждаме при екстериора на сградите при фасади и софити или като участник в ландшафтни решения.

Парапети от ламарина

Парапетите трябва преди всичко да изпълняват предпазна функция. Те осигуряват безопасност на хора и животни при тяхното придвижване или престой на определени места (тераси, стълбища и покриви). От архитектурна гледна точка парапетите биват плътни и ажурни. Във всичките си решения парапетите активно участват във визията на всяка сграда. Ажурният парапет, независимо от своя детайл,  създава усещането за лекота. Определение за ажурен: лек, нежен, надупчен, ефирен като мрежа и задължително прозирен.

Парапетите от перфорирана ламарина активно влияят на визията на сградата и тяхната функция излиза далеч извън задължителната утилитарна.  През тях погледът „потъва“ плавно към фасадата. Създават усещането за обособено пространство, но едновременно с това са отворени към заобикалящата ги среда и допринасят за усещането за простор. Перфорацията променя сградата през всеки един час от деня и създава игра на сенки, които прави сградата жива.

Перфорираните парапети са ограничени само от полета на въображението. Позволяват да се случи всяко дизайнерско въжделение. Цели сюжети оживяват върху  върху сурови неръждаеми листове  или алуминиева ламарина, боядисана в цвят. Дъгообразни и криволинейни форми се постигат с изрязване на CNC лазерен агрегат, а геометрични отвори (кръг, квадрат, правоъгълник или овал) се изпълняват чрез щанцова преса.

Паравани от ламарина

Използват се преди всичко, за да скриват климатични тела по покрива или фасадите. Перфорациите или изрязванията по тях имат и технологична функция, като през отворите трябва да циркулира достатъчно въздух, чийто поток е необходим за правилното функциониране на климатичните тела. При тях обикновено се търси максимален процент на перфорациите върху листовия метал, без това обаче да компрометира ролята на параван за прикритие на външните елементи на климатичните инсталации. Подобни решения обобщават фасадите и стягат цялостната визия.

Огради от ламарина

По норматив плътните части на оградите към улиците не бива да са по-високи от 60cm, като с това се цели предотвратяването на засенчване и захлупване на уличните пространства. Нормативът позволява все пак оградата да се извисява до 220 cm, но само при условие, че паната на оградата са перфорирани (ажурни). Тази прозивност кара обема пред оградата да „диша“,  а хората да имат усещане за простор и цветност, която наднича зад отворите на ажурните огради.

Повече за перфорираната ламарина, обработки и приложения може да откриете на продуктовия сайт на фирма VAS.

Обратно нагоре ↑