Сгради

ONYX Building: Многофункционална сграда създава знаков силует на бул. "България"

В образа на сградата е търсен атрактивен силует,

постигнат чрез динамичния контакт между двата ясно изразени обема с третирани по различен начин фасади. Използвани са висококачествени облицовъчни материали. Обемът, който прави контакт с терена, е с еднотипен симетричен растер. Тесни вертикални плътни елементи се редуват с остъклена окачена фасада. Облицовката е от естествен камък - черен гранит. Предвижда се покривът на това тяло да бъде отчасти озеленен.

ONYX Building е многофункционална сграда с офиси, търговски обекти, ресторант и подземни паркинги, разположена на ъгъла на бул. „България” и бул. "Акад Иван Гешов“. Зоната е част от широкия център на София и се характеризира с висока степен на комуникативност както за пешеходци, така и за автомобилен достъп. 

Сградата разполага с три подземни нива за паркиране. Надземната и част се състои от два основни обема, поставени един върху друг - ниско 3-етажно тяло с по-голяма площ на етажа и високо 5-етажно тяло с по-малка площ на етажа.

 

Локация: бул. "България" и бул. "Акад. Иван Гешов"
Инвеститор: "Ес Джи Ар" ЕООД
Архитект: "Проарх" АД
Изпълнител: "ВАНП Инженеринг" ЕООД
РЗП: 7686 кв.м (РЗП със сутерен - 12 168 кв.м)

Вторият обем стъпва частично върху първия, като е транслиран в посока към кръстовището между двата булеварда. По този начин от север и от запад се осигуряват необходимите по ЗУТ разстояния към съседните сгради. Откъм бул. „Акад. Иван Гешов“ е осигурен конструктивно чрез три двойки артистично усукани помежду си колони. Основната причина, поради която вторият обем не стъпва на терена, е да се запазят трите чинара в имота и да се придаде повече площ на прилежащите пешеходни пространства граничещи с подлеза и входа към метростанцията. Така пред сградата се оформя малко площадно пространство.

Фасадата на високия обем е препратка към ниския обем, но е постигната по-динамична и раздвижена визия чрез изявени хоризонтални и вертикални ребра и витрини между тях. Появяват се малки тераси по нивата, които са балансирано разпръснати и създават допълнителна динамика, обогатена и с друг акцент - витрини през две нива на последните два етажа. Северната фасада на този обем е третирана различно, преобладава плътната част с балансирано разпръснати прозорци, запазвайки същите пропорции като на останалите фасади. Отново има подчертан вертикален и хоризонтален растер, спазващ същата модулност, постигнат чрез отделните пана на каменната облицовка. За постигане на белия цвят на фасадата е използван селектиран варовик. Търсен е цветови контраст между двата обема, горният е по-светъл, като създава илюзия за лекота и динамика.

1 / 2

2 / 2

Сграда ONYX има 3 подземни нива с вход откъм ул. ”Ал. Македонски“. Комуникацията се осъществява посредством една външна двулентова рампа. В подземния паркинг са разположени 78 места за паркиране, както и един четворен гараж. Предвидени са зони за велосипеди.

Ресторантът е разположен на партерен етаж в югозападната част. Има директен излаз към площадното пространство откъм бул. „България“ със зона, отредена за разполагане на маси за външно ползване. От там е и неговият вход за посетители. Предвижда се ресторантът да бъде за около 100 посетители със собствена кухня, санитарен възел, склад и битови помещения.

На партерно ниво в североизточния ъгъл е разположена търговска площ, предназначена за магазин. Входът/изходът е от страната на бул. „Гешов“.

От 1-ви до 7-и етаж са предвидени офис площи

Достъпът до тях се осъществява откъм бул. „Акад. Иван Гешов“ през централно фоайе с двойна височина. В него са разположени рецепция и зона за изчакване, осигурено е също помещение за охрана и санитарен възел. Всеки офис има отделени чрез леки преградни стени от гипсокартон и стъкло отделни работни помещения, кабинети, конферентни зали, зона за рецепция и зона за кухня. Коридорите са функционално отделени от работните пространства, така че да може всеки офис да бъде организиран както еднопространствено, така и в кабинетна схема.

На първо и второ ниво санитарните възли са отделени в две групи и се намират в пространството на офисите.

В зоните на рецепциите и коридорните зони в офисите по отделните етажи са заложени декоративни системи от окачени на различни нива декоративни акустични панели от минерална вата и текстилни бъфъли за коридорите.

По всички офис етажи с изключение на междуетажните площадки на стълбищните клетки, фоайетата и тоалетните е предвиден двоен инсталационен под.

На покрива на ниското тяло се предвижда остъклен еднопространствен обем с метална конструкция, до който се стига чрез топла връзка от трето офисно ниво. Тази площ ще бъде използвана за конференции и мероприятия.

Основните комуникации са обединени в централно ядро, съдържащо две стълбищни клетки и четири асансьора.

Конструктивната схема на главната носеща конструкция е монолитна скелетно-безгредова, със стоманобетонни колони и шайби, както и стоманобетонни греди.

Усуканите метални тръбни колони,

които носят издадената напред част oт горния обем, са с дължина 11 м и носят стоманена кутиеобразна греда, върху която стъпват в осите на металните колони, вертикални стоманобетонни колони за горните етажи. В тази зона на кота 10.90 е развита и система от главни и второстепенни стоманени греди, върху които стъпва ребреста стоманена плоча върху ЛТ ламарина, служеща за оставащ кофраж.

Всички останали плочи са безгредови с дебелина 25 cм с изключение на част от плочата на втори етаж, над зоната на фоайето с двойна височина – там е развита гредова конструкция и плочата изтънява във външната част и става 16 см.

Източната, южната и западната фасада на високия обем

са разчленени от хоризонтални и вертикални елементи, подчертаващи конструкцията.

Те представляват метални колони, изолирани с каменна вата и облечени с естествен камък на конструкция.

Към ниския обем е предвидена облицовка за плътните хоризонтални и вертикални елементи с естествен камък. Тези вертикални елементи имат роля на частична слънцезащита.

Северната фасада представлява плътна стена с отвори в нея.

Таванът на еркерните участъци, както и таваните на терасите ще бъдат оформени с изолация и окачен таван с мазилка, имитираща камък.

Стъклените части на фасадата са предвидени със системни  фасадни профили и високоенергиен троен стъклопакет с 57% светлопропускливост, соларен фактор 31% и Ug 0,6W/m2-K. Всички отваряеми части са тип "паф" - паралелно отваряне, и са моторизирани.

В пространствата с изисквания за безопасност и сигурност ще се използва закалено стъкло - триплекс. Парапетите ще бъдат също със закалено стъкло.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Високотехнологични параметри осигуряват максимален комфорт и безопасност

За високоефективно управление на сградните ресурси се предвижда изграждане на системата за автоматизация и контрол.

Системата за автоматизация предвижда управление и мониторинг на следните сградни подсистеми:

- Система за вентилация.

Интелигентно управление на база сензори за CO2, което довежда до намаляване на потреблението на енергия в зависимост от нуждите. С помощта за автоматично отваряемите прозорци ще се реализира система за безенергийно охлаждане, с което се постига максимална енергийна ефективност в преходните сезони.

- Слънцезащита.

BMS системата управлява всички елементи на слънцезащита (щори, пердета), с което се намалява разпространението на слънчевата радиация в помещението. В различните сезони ще бъдат реализирани различни алгоритми на управление за постигане на максимална енергийна ефективност в двата режима на работа на системата за климатизация (отопление/охлаждане).

- Осветителна инсталация.

В сградата ще бъде изградена интелигентна система за управление на осветлението за постигане на максимална енергийна ефективност и комфорт на ползвателите. Системата ще предоставя максимален комфорт на ползвателите без наличие на тъмни зони и максимален зрителен комфорт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

- Измервания.

BMS системата извършва различни измервания на параметри по зони като температура в зоната, осветеност, присъствие. Всички тези данни спомагат за автоматично адаптиране на отделните подсистеми за постигане на максимален комфорт и енергийна ефективност.

- Енергийни отчети.

Системата за сградна автоматизация изготвя автоматични отчети за потреблението на електрическа енергия и вода.

Модерната фасада, изградена със система на Schuco, троен стъклопакет и паралелно отваряеми прозорци, автоматично управляеми и контролирани по технологията за естествена вентилация Free Cooling, гарантира безкомпромисна топло- и шумоизолация.

- Система за климатизация.

Системата за сградна автоматизация управлява централната климатизация на сградата, с което се постига максимална енергийна ефективност.

 

Вижте статията в дигитален формат в брой 2/2022 на списание ГРАДЪТ

Сградата разполага с климатична система тип VRV от последно поколение, позволяваща оползотворяването на отпадната енергия, което от своя страна води до ниски експлоатационни разходи. Вентилацията по етажите е осигурена от термодинамични вентилационни камери, разположени на покрива на сградата, снабдени с високоефективни въздушни филтри, осигуряващи максимална филтрация на въздуха в работните зони. За всеки офис е предвидена отделна група външни тела, разположени на обособени и лесно достъпни места на покрива на сградата. Доставката на пресен въздух в помещенията е посредством локални етажни офисни машини за пресен въздух. Изтеглянето на отработения въздух става чрез смукателни таванни решетки. Гаражните нива са снабдени със "CO система" за максимален комфорт при максимално натоварване на гаражните клетки в пиковите часове. Цялата ОВК система е под мониторинга и управлението нa сградния BMS, което осигурява максимален комфорт и гъвкаво управление на експлоатационните разходи.

Вижте статията в дигитален формат в брой 2/2022 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑