Сгради

Офисът в бъдеще време

"Иво Петров-Архитекти" за тенденциите, които оформиха новостите в офисните пространства

През изминалата година промените белязаха всички сфери на съществуване, като архитектите се изправиха пред нови и неочаквани предизвикателства. Офис пространствата трябваше да се адаптират към новата нормалност, което доведе до пълна трансформация в техния облик. Изискванията от страна на възложителите бяха многобройни, като ние от ИПА успявахме да ги удовлетворяваме, пречупвайки ги през добрите проектантски практики, за да постигнем перфектна симбиоза между функциите.

Реорганизацията и внедряването на нови технологии в работния процес, адаптацията на бизнес пространството и новите стандарти в поддръжката на помещенията са само някои от ключовите фактори, които диктуваха работата на ИПА.  

Ето накратко как ние в "Иво Петров-Архитекти" възприехме новите офис тенденции и намерихме тяхното приложение в дейността на архитектурното ни студио.

Дом за бизнеса, дом за хората

Безспорно днешният офис не е само офис. Работното пространство вече надхвърля очакванията на инвеститорите и компаниите, които искат не просто стандартна база, а нещо повече - едновременно да създадат дом за бизнеса и дом за хората. Тенденцията предначерта трансформацията в начина, по който изглеждат и функционират самостоятелните корпоративни бизнес сгради и днес – по-малки по мащаб, които да са замислени от самото им начало да изпълняват нуждите на бизнеса и служителите. 

Все повече се създава офисна среда, в която хората да се чувстват съпричастни с компанията и екипа и да чувстват как допринасят към успеха на компанията. Такъв пример от нашето портфолио е новият бизнес център на „Орбико България“, където, за да го реализираме, направихме обстойни проучвания преди етапа на проектиране, за да опознаем клиента, да разберем какви са нуждите и ценностите на компанията. Задачата пред нас бе да създадем уютна бизнес атмосфера, където всеки служител да се чувства като част от семейството на „Орбико“ и да се усеща удоволствие от тази принадлежност.

Важен момент е и разпределението като пропорция между чисти офис площи и места за почивка, социализация и обучения, както направихме в проекта си за BNP Paribas, където, дори изпреварвайки времето, създадохме интериор в полза на хората, за това те да се чувстват мотивирани и оценени.

След т.нар. отшумяване на COVID-19 очакванията са не просто да се завърнем към нормалното, а да сме създали условия за ново нормално. Осигуряването на безопасна, креативна и не на последно място приветлива работна среда изиска да обърнем внимание на вече съществуващите офиси и да се погрижим за правилна дистанцията между работните места, съобразявайки се с размера на помещенията. От друга страна, още в началната фаза на проектиране мисленето вече е насочено повече към размерите на помещенията и пространства, позволяващи дистанция между хората, както и по-гъвкави и иновативни опции за общуване.

Офисът като многофункционален организъм 

Тенденцията за многофункционалност се налага все повече при проектирането в бизнес сектора. Инвеститорите виждат офис сградите си като част от единен бизнес организъм, който да обхваща всички процеси и дейности на компанията. Обикновено сградите се разполагат в центъра на по-големи комплекси, като, бидейки в непосредствена близост до всички звена, позволяват на компанията да повиши значително своята функционалност и ефективност и да постигне по-високи нива за припознаване на бранда от своите служители. Този важен момент бе опорна точка за проектите ни за „Орбико България“, „Телетек Електроникс“ и “Бизнес център – Велико Търново“.

Колкото до офис пространствата, многофункционaлност, мобилност и гъвкавост са ключовите думи при изграждането им, като всеки елемент до най-малкия детайл от интериора е подчинен на цялостната концептуална идея. Мултифункционалност бе кодът за изпълнение на интериора на „Орбико България“, за BNP Paribas, както и за текущите ни в момента големи бизнес проекти.

Интериорните решения олицетворяват желанието на ИПА да създаваме tailor-made бизнес среда в зависимост от задачите и визията на клиента, която едновременно да предоставя традиционни и алтернативни условия за общуване и колаборации, да способстват по съвременен начин за реализирането на процесите и целите в бизнес стратегията.

В последно време в проектите ни все повече присъстват работни спотове, които да мотивират служителите да възприемат работата си като креативен процес – с опции за индивидуална или съвместна работа, с разнообразни възможности за комуникация и извършването на различни дейности, не само служебни, но и лични като почивка, медитация, съсредоточаване.

За осигуряване на безопасно и гъвкаво офис пространство често прилагаме използването на всякакъв вид прегради между работните места, което е изключително подходящо и адаптивно решение за постигане на повече вариантност на средата. В проектите ни навлиза все по-често и създаването на живи зелени стени, които преграждат работните зони, което внася естетичен, модерен и различен елемент за възприятие. 

Дигитализация и инвестиране в устойчиво бъдеще

Инвестициите в качествени материали и устойчиви технологични решения са тенденция, която се превърна в стандарт, а не лукс за новите офиси. Въвеждането на по-висок клас строителни и дигитални ресурси водят до създаването на по-естетична и ефективна среда, работеща изцяло в услуга на природата, обществото и бизнеса.

Налагането на зелен стандарт е част от тенденциите и нарастващото търсене идва от ползите както за предприемачите, така и за крайните потребители. Параметрите и стандартите, които се залагат, за да може един проект – и впоследствие строеж, да бъдат устойчиви, са основна причина за понижаване на оперативните разходи и повишаване на качеството на обитаване.

Чисто икономическите аспекти за устойчивост, комбинирани с щадящи околната среда методологии, допринасят за повишаване на качеството на обитаване. Всичко това, комбинирано с гарантирани експлоатационни параметри и качество на крайния продукт, са фундаменталните причини за налагането на стандартите за устойчивост в проектирането и строителството на обществените сгради.

Офисите все повече са от висок клас с голяма мобилност и функционалност, с предвидено специално „умно“ управление за всяка самостоятелна единица, което да осигурява правилно регулиране на ресурсите и комфорт на обитателите. Гледайки към бъдещето, умното управление на офиса на бъдещето ще се извършва посредством модели – дигитални двойници на съществуващите сгради. Проектът ще продължи да живее и служи и в дигиталната среда, за да дава своевременна информация за мониторинг и лесен инструмент за поддръжка на сградите.

С поглед към бъдещето за създаване на естетична и функционална среда и с фокус към настоящето в грижа за здравето и благосъстоянието на всички обитатели ние в "Иво Петров-Архитекти" се стремим да овладеем всеки детайл от нашите офисни проекти, така че да създаваме продуктивна среда за бизнеса и приятна атмосфера за офис обитателите му.

Обратно нагоре ↑