Сгради

Офисът на VMware: Гъвкавост, безопасност, комфорт

Workplace екипът на VMware на снимката (отляво надясно): Петромир Горчев, Мануела Иванова, Пламена Богданова, Мая Почеканска, Диана Иванова

Г-жо Иванова, модерните офис пространства и корпоративните екосистеми след COVID-19 – каква е ролята на офиса като централизиран хъб на корпоративната култура?

- Пандемията постави силна необходимост от цялостно преосмисляне на работното пространство и предназначението на офиса като място за социализиране, обменяне на идеи и взаимодействие. Тъй като основен приоритет на VMware е осигуряването на отлични и безопасни условия на труд, компанията отговори на промените в световен план, като насочи своя фокус към създаване на гъвкава среда за своите служители, прилагайки иновативната концепция за Future of Work модел на работа. След края на пандемията той ще позволи на служителите в зависимост от ролята им свободно да изберат да посещават офиса регулярно, да работят дистанционно или да предпочетат хибриден модел. Тази промяна е свързана с редица преобразувания на офиса, който се превръща преди всичко в място за взаимодействие. Най-модерният офис дизайн на така наречените аджайл (agile) зони вече е изпълнен и в новите сгради на VMware в България. Тези помещения предоставят възможност за изключително гъвкава работна среда в зависимост от необходимостта на служителя или екипа – специално разработени кабини за разговор, по-големи пространства за обсъждане, обезпечени с необходимото техническо оборудване, или пък обособени фотьойли за индивидуално фокусиране. Същевременно след края на работния ден зоната се освобождава за хората, които са решили да посетят офиса на следващия ден.

Бъдещето на работния процес и ефектът на неговата еволюция върху съвременната офис среда – какви са структурните промени, предстоящи иновации и перспективи?

- Бъдещето на работния процес е свързано, от една страна, с осигуряване на безопасна среда в офиса, която подпомага ефективното взаимодействие между екипите, и предоставяне на възможност за дистанционен модел на работа, от друга. Миналата година VMware реализира проучване с помощта на Vanson Bourne, според което 41% от участниците възприемат отдалечения начин на работа не като социална придобивка, а като задължително условие, а при т.нар. милениъл поколение този дял достига 52%. Това означава, че бъдещето е свързано с развитието на дистрибутирани екипи, които имат осигурени както в офиса, така и в домовете си всички необходими инструменти за безопасна и ефективна работа. В тази връзка част от иновациите ще са свързани именно с подобен тип приложения и инструменти – за запазване на места в офиса, използване на виртуална реалност при провеждане на срещи и т.н. В офиса всички нововъведения за безконтактно опериране като фотоклетки, сензори за течаща вода, автоматично отваряне на шкафове посредством карта за достъп и други подобни ще са неотлъчна част от новите тренденции за бъдещ дизайн на работното място. Те допълват друг важен аспект, свързан с грижата за средата, като голяма част от иновациите са свързани с изграждането на устойчив офис. Сградите, в които се намират офисите на VMware, са изградени в съответствие с общоприети световни стандарти за „здравословно“ строителство – BREEAM, който покрива критериите за социално-икономическо, инфраструктурно и оперативно благо за общността.

Приоритет за VMware е здравето на служителите и затова компанията не жали сили и средства да преустройва и внедрява най-ефективните и съвременни решения за превенция и осигуряване на сигурност и комфорт на работното място.

Каква е ролята на взаимодействието в реална среда като фактор за мотивацията на служителите и повишаване на екипността и ефективността им?

- Социалното общуване е изключително важно за психичното здраве на всеки човек. Факт е, че буквално за ден всички трябваше да се настроим на вълна работа от вкъщи. Но е вярно също така, че що се отнася до VMware, ефективността и продуктивността на служителите се запази и в новите условия. Все пак, осъзнавайки ключовото значение на взаимодействието на живо, компанията въведе правила за поетапно отваряне на офисите си до определени проценти от сградните капацитети, което да създаде предпоставки за безопасни срещи. Всичко се свежда до личния избор на колегите, защото мнението и усещането за сигурност на всеки индивид има значение. Грижата и отговорното отношение към здравето, околната среда, общността и не на последно място - към безупречната работна среда, са част от факторите, които приобщават и мотивират служителите. Ако погледнем и от друга перспектива, новите условия на работа насърчават повече общуването в малки кръгове вътре в различните екипи. VMware отговаря на това предизвикателство с разработването на отделни зони в рамките на офис пространствата си. Идеята е те да бъдат почти самодостатъчни откъм функционалност и да осигуряват всичко необходимо откъм условия и техника за ефективната работа на екипите.

Кои са основните аспекти на здравословната и безопасна офис среда?

- Основният аспект на здравословната и безопасна офис среда е несъмнено самосъзнанието на хората, които използват пространството. Когато са създадени и разумни правила, се достига до желания ефект. Ако трябва да говорим в конкретика, съществуват 3 неотменни фактора, които правят офиса сигурно и здравословно място. Често подценявано като дейност, хигиенизирането всъщност е в основата на добре изглеждащия интериор, който е чист и приятен за работа. Продължаваме с ясно установените процедури, които се спазват от всички. Третият аспект е свързан с преформатиране на офис пространството - обособяването на зони, в които служителят може да работи, да се срещне с колегите, да се усамоти, ако е нужно, създават гъвкавост и право на избор, прехода от модела на закрепостяването към бюро, и ни пренася към трансформирания съвременен офис. Това е офис, в който се чувстваме спокойни и в който работата на живо се преплита успешно с възможностите за виртуално общуване. И може би тук трябва да споменем, че високотехнологичните офиси набират все повече инерция, предоставяйки по-големи перспективи във все по-модерния хибриден модел на работа.

Всичко изброено дотук е приложено като мерки за превенция и еволюция на концепцията за офис от VMware.

Какъв е балансът между гъвкавия (хибриден) и традиционния офис модел?

- Несъмнено и двата модела имат своите преимущества, но съвременното общество в безпрецедентните условия на пандемия все по-целеустремено върви към възприемане на новия хибриден вариант. Разбира се, когато говорим за баланс и стабилност, те се градят най-добре върху изпитаните и проверени основи. Ако погледнем обективно, гъвкавият модел е всъщност вариация на традиционния, който дава възможност за мобилност на служителя по негов избор. Той може да се насочи да работи на бюро, както винаги досега. Но не е задължен да го прави. Свободата на мислене и на действие е в основата на концепцията за насърчаване на разнообразието в екипите. Това изгражда уникална среда за иновативни и нестандартни решения във VMware. В унисон с утвърдените EPIC2 ценности (Execution, Passion, Integrity, Customers, Community) на компанията и разбирането за правото на всеки да получи своя шанс за най-добри условия на труд, както и да остави следа за локалната общност, българският офис предприе две инициативи паралелно на процеса по приключване на проекта за новите си сгради и преместването на своите служители в тях. От една страна, това се изрази в преразпределяне на ергономичните бюра и столове от предходните помещения на местното дружество към работещите от вкъщи служители, за да осигури оптимални условия на работа за тях. Цялата останала висок клас мебелировка беше пренасочена към мащабна дарителска акция. Това се случи в разгара на локдауна в страната и високи нива на заболеваемост. И въпреки трудностите, пред които се изправихме, сме горди, че успяхме безопасно да подпомогнем българското здравеопазване, образование, наука, спорт.

На опита от реализацията на офиса на вашата компания и неговото функциониране през последната година може ли да коментирате как функционалната концепция и модерният дизайн създават по-добро изживяване за ползвателите - служители, партньори и клиенти?

- Идеята за изживяване идеално описва усещането всеки път, когато посетиш офиса на VMware в България, който включва повече от 2400 работни места и разнообразни общи пространства. Всяко кътче от интериора разкрива нещо различно, модерно, технологично, разчупва стандартното и подтиква към креативност. Емоция, цвят, уникалност, съчетани с ергономичност, устойчивост, смарт концепции и модерни технологии. Развитието на офис пространството продължава непрекъснато, за да отговори на нуждите на времето. Всичко това нямаше да е възможно без неуморния труд на страхотния екип от международни специалисти, който всеотдайно градеше стъпка по стъпка този огромен проект в последните четири години. И най-вече на софийския Workplace екип, който неотлъчно беше на място да устоява на трудностите по пътя на съграждането. Въпреки че основното преместване на служителите в новия офис се случи по-малко от месец преди първото и най-продължително затваряне в страната, заради пандемичната обстановка Workplace екипът продължи работата си върху подобряване на дизайна на последните офис етажи, внедрявайки новите иновативни тенденции за гъвкава работна среда. Сега проектът е напълно готов, а българският офис е отворен за посещения на служителите, макар и до определен капацитет от седящите места. Хората се връщат в сгради, изцяло отговарящи на безопасните условия на труд, следващи тенденциите на Future of Work модела, с помещения, осигуряващи гъвкавост и мобилност в работата. Един от процесите, които правят изживяването от модерния дизайн истински пълноценно, е отличното поддържане на новия ни модерен офис. Всеки служител може да даде своето виждане за работната среда и бъдещи подобрения и дори да очаква да бъдат имплементирани.

Пълният текст - в брой 5 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑