Инфраструктура

Observation Point

Споделяне

Площадно пространство на Крайбрежната алея, Варна

Арх. Георги Бачев, студио ARHIS - завършва архитектура в УАСГ и магистратура по градоустройство, от 2013 до 2018 г. е преподавател в катедра "Жилищни сгради" с интереси към 3Д принтиране и сглобяеми конструкции.

Площадното пространство е част от процеса по обновяването на Крайбрежната алея на Варна. Територията се доминира от сградите на старите къпални, строени в началото на ХХ век, с които реално Варна за първи път е развила морски туризъм. Морските бани на Варна винаги са имали обслужваща функция към плажа, като с течение на времето и модернизацията на плажния туризъм е отпаднала нуждата от съблекалните кабинки и в днешно време почти всички обекти са заведения. Това е нормално за една крайбрежна зона, но тези заведения се бяха развивали неконтролируемо и в резултат баните бяха покрити с напластявания от всякакъв род – причудливи конструкции и пристроявания, облицовки във всякакви цветове и стилове.

Към момента на възлагане на проекта беше силно нарушена и връзката между Крайбрежната алея и плажа – Морските бани просто бяха една стена, тотално отделяща алеята, и цялостното усещане при преминаване покрай баните беше на движение в траншея – от едната страна ската на Морската градина, а от другата вместо морски изглед - зид с монотонно подредени пиластри и ниши-портали.

Арх. Добринка Петкова - завършва архитектура в УАСГ и магистратура по опазване на културното наследство. Георги Бачев и Добринка Петкова основават архитектурно студио Arhis през 2006 г. във Варна. Сред основните проекти на студиото са градоустройствени разработки, жилищни и обществени сгради, интериор, развити на основата на концепция за уважение към културното наследство и природата, реновация на детски градини и начално училище, градоустройствени разработки за университетски комплекси на МУ и Икономически университет - Варна. Сред отличията на архитектурно студио Archis са наградата на КАБ - 2009 г., "Сграда на годината" - 2011, WhATA - 2017, BIGSEE Architectural Award - 2021, номинация за European Union Prize for Contemporary Architecture Mies Van der Rohe - 2022, номинация за принос New European Bauhaus 2021.

Основни цели на проекта за ремонт и преустройство на баните са:

- Естетизация и модернизация на цялостния облик на Северните морски бани, особено фасадата към Алея I, като част от контактната зона с Морската градина на Варна

- Осъществяване на връзка между Крайбрежната алея и плажа

- Укрепване на съществуващата конструкция, така че да отговаря на съвременните изисквания за безопасност при ползване на сградата

- Ремонт на заведенията, за да са безопасни и комфортни за посетителите

- Осъществяване на мероприятия за достъпна среда и удобен подход към плажа

Разположени на това важно място - контактната зона между морето и града, Морските бани на Варна остават да носят спомена за отминала епоха, но и продължават своята служба към развитието на курортната дейност в града.

 

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Преди

Площадното пространство е разположено в контактната зона на Варна с морето, непосредствено под Морската градина – най-големия парк във Варна със статут на недвижима културна ценност. Комуникационен гръбнак на зоната е Алея I – улицата покрай морето и плажовете.

На мястото откъм Морската градина има пешеходно уширение пред изкуствено езеро, а откъм морето е имало само алея с открита площадка покрай плажа и отводнителен канал към езерцето. 

Преди реконструкцията площадът беше завзет от заведения, които от малки временни постройки с течение на времето чрез множество достроявания и пристроявания се бяха превърнали в структура, тотално затваряща връзката между алеята и морето. Изградените структури пречеха и на функционирането на отводнителния канал, свързан с езерце и Морската градина на Варна.

Обектите са били изградени без проекти и без каквато и да било връзка – пространствена, стилистична или естетическа, с контекста – с Алеята и Морската градина на Варна. Това е било възможно поради временния им статут и сезонната използваемост и предполагат стихийното изграждане без задълбочено планиране.

Преди

Площадното пространство е разположено в контактната зона на Варна с морето, непосредствено под Морската градина – най-големия парк във Варна със статут на недвижима културна ценност. Комуникационен гръбнак на зоната е Алея I – улицата покрай морето и плажовете.

На мястото откъм Морската градина има пешеходно уширение пред изкуствено езеро, а откъм морето е имало само алея с открита площадка покрай плажа и отводнителен канал към езерцето. 

Преди реконструкцията площадът беше завзет от заведения, които от малки временни постройки с течение на времето чрез множество достроявания и пристроявания се бяха превърнали в структура, тотално затваряща връзката между алеята и морето. Изградените структури пречеха и на функционирането на отводнителния канал, свързан с езерце и Морската градина на Варна.

Обектите са били изградени без проекти и без каквато и да било връзка – пространствена, стилистична или естетическа, с контекста – с Алеята и Морската градина на Варна. Това е било възможно поради временния им статут и сезонната използваемост и предполагат стихийното изграждане без задълбочено планиране.

В последните години Алеята започва да се използва все по-активно целогодишно.

Общественото внимание и инвеститорският интерес се насочват към зоната с идеята да се развие по-устойчив модел за използването й отвъд сезонния "панаирен" характер. На тази тема има проведени архитектурни конкурси, проучвания и дебати.

Като следствие от това в последните години текат реновиращи дейности по протежението на цялата Алея и площадното пространство, което от години чака момента на своето възраждане, има възможност да се реновира и да се включи подобаващо в градския живот.

Като участници в проведения конкурс за зоната през 2009 г. и активно въвлечeни през годините в проблематиката на зоната бяхме поканени да участваме в проекта за ремонт на тази зона.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Реализацията на площадното пространство е част от ремонта на съществуващите сгради в обхвата на Северен плаж - Варна.

Паузата в застрояването е естествена връзка на обекти от Морската градина - Алпинеума с езерцето под Моста на желанията и морето. Този пробив е нужен не само визуално, но и функционално, осъществявайки пешеходна връзка на Алеята с плажа.

Преходът е маркиран с пергола, която свързва сградите и кадрира гледката към морето. Визията ѝ е реминисценция към модернизма от 60-те години. В този период са проектирани и изградени околните сгради и сега фасадите им са реновирани в духа на този стил. Най-емблематичната от тях е ресторант „Фар“ с характерната вита външна стълба.

Самото площадно пространство е съставено от две зони - терасовидното слизане с места за сядане и рампа, плавно спускаща се към плажа. Рампата, покрита с дърво с характерен диагонален растер, изразява движение и оформя свързана пешеходна площ като рамка на цялата територия, започвайки от нивото на алеята, слизайки до контактната зона на площада с плажа и завивайки успоредно на морето на север около ресторант „Фар“ и по протежение на съседните заведения, за да се върне отново на нивото на тротоара. Местата за сядане са статични – гладка циментова повърхност с денивелация между реализираните нива от по 3 стъпала. Техният материал се включва във вид на кръгли площадки за сядане и в зоната на рампата, насочвайки и маркирайки посоката на движение. Озеленена с пълзящи растения стена по протежение от юг загатва за силуета на Морската градина.

1 / 2

2 / 2

Площадното пространство се радва на положителна обществена оценка, хората го приемат и обичат да прекарват време, разхождайки се наоколо, снимайки се или просто седейки пред морето.

Пълният текст - в брой 5 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑