Сгради

Новият Конгресен научноизследователски център в Бургас

Споделяне

Новият Конгресен научноизследователски център е разположен в югоизточната част на Бургас в зоната на Пристанище Бургас-изток – северната част на източния вълнолом, между 2-ро и 3-то корабно място. Сградата с РЗП 7696.17 кв.м с шест надземни етажа и атриум е разположена на терен 79 856 кв.м. Ситуирането в комбинация със съществуващите Магазия и Морска гара в близост с жп гара Бургас и Автогара "Юг" дават възможност за лесни и безпрепятствени интермодални връзки с автомобилен, железопътен и воден транспорт. Ситуирането е съобразено с частично изградената транспортна връзка и пространство в района на Старата гемия, предназначена основно за леки автомобили, велосипеди и пешеходци. Тази нова връзка играе важна роля в първия етап на усвояване на територията. Проектът утвърждава новата доминираща функция за обществен достъп на зоната.

Конгресният център ще се ползва целогодишно за изложби, концерти, атракциони и научноизследователска дейност. Многофункционалната зала е с капацитет 500 души и възможност за различно подреждане. Уникалният архитектурен образ се характеризира с ефирност и лекота в модернистичен стил в синхрон с вече изградените Магазия и Морска гара като завършващ елемент в ансамбъла. Обликът се характеризира с лекота и връзка със средата – фасада с доминиращ бял цвят и стъклени площи, напълно характерно за горещия морски климат, като едновременно кореспондира с околните сгради.

Основната формообразуваща ос е северозапад – югоизток, а в близост до Магазията се оформя малко площадно пространство между двете сгради като място за отдих и подход към Конгресния център. Главният пешеходен достъп е в северна посока и подходът към сградата се осъществява чрез широко парадно стълбище. От североизток е обособен самостоятелен служебен вход за администрацията и вход към подземния паркинг. От южната страна е оформен терен под наклон с декоративно оформени стъпала. Има възможност за организиране на изложби на открито както на публичното пространство пред главния вход, така и на площадката откъм южната фасада.

В сградата са изпълнени шест нива с кота корниз +18.50 и кота било +22.65.

1 / 2

2 / 2

На първия етаж са обособени входно фоайе, информация и билетен център, гардероб, бюфет, санитарни помещения, офисни площи, многофункционална зала за 500 души, съблекални/гримьорни, складово помещение, яхт офис, служебен вход, асансьори и стълбища. Във входното фоайе посетителите насочват поглед към входа на Многофункционалната зала с информацията и касовия офис. Основен акцент е отвореният атриум през всички нива, на места има зони за отдих с прекрасна гледка към предконгресното площадно пространство и Магазията. Вдясно от залата са самостоятелни офисни площи със санитарен възел и собствена кухня.

На втория етаж са обособени самостоятелни офиси, административни помещения на центъра, помещения за преводачи и видео/аудио към залата, вертикални комуникации, фоайе, санитарни помещения.

На третото ниво има експозиционна зала с възможност за разделяне на две по-малки, кафе с открита тераса, самостоятелни офиси, кабинети за научноизследователска дейност, обслужващи помещения, външна връзка - пасарелка към пешеходната зона.

На четвъртия етаж са разположени фоайе, офиси, BMS, сървър.

На петото ниво има панорамен ресторант със 100 места, тераса градина с 56 места, кухня и други обслужващи помещения, вертикални комуникации.

На ниво – 3.00 е основният паркинг на конгресния център за служебни нужди. За посетители и участници са предвидени места за паркиране пред административния вход на сградата и от югоизток. За нуждите на работещите в офисите ще се ползва освен паркинга към сградата и съществуващият паркинг от юг.

Реализация и технологии

Приложена е плътна вентилируема фасада от композитни материали в съчетание със стъклени елементи. Стъклото е прозрачно закалено без зелени нюанси независимо от дебелината му, като вътрешното е ламинирано. Заложен е соларен фактор 34% и светлопропускане 63%. Стъклопакетът на покривното остъкляване към атриума е със соларен фактор 21% и светлопропускливост 39%, така че да не се получава преослънчаване и прегряване на атриумното пространство.

Интериорните пространства са решени с естествени материали. За повишаване на акустичните характеристики в залите подът е покрит с мек финишен материал, по стените и таваните са акустични звукопоглъщащи плоскости.

Като част от системата за естествена вентилация на многофункционална зала, кафе на кота +7.60, експозиционна зала на кота +7.60 чрез автоматизация и управление предвидените прозорци се отварят и затварят в определени часове на денонощието.

Към бетона на фундаментите има добавка за водоплътност, която да предотврати навлизане на подпочвени води. Сградата съответства на първа степен на огнеустойчивост. Предвиден е контролиран достъп към различните зони.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Обект: Сграда за Конгресен научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. - Пристанище Бургас
ЕТАП I - Сграда за Конгресен научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи, благоустрояване и озеленяване на прилежащото пространство
ЕТАП II - Пешеходен мост (пасарелка) за връзка между Сграда за конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море и вълноломна стена
Възложител: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Главен проектант: Архитектурно студио АТМ ЕООД - арх. Ивайло Мишев, арх. Женя Илиева, арх. Емилия Костадиновска, конструктор: инж. Божидар Младенов
Изпълнител: “Щрабаг България“ ЕАД
Терен - 79 856 кв.м
ЗП - 1923 кв.м
РЗП - 7696.17 кв.м
Кота корниз - 18.50 м
Data by: PDS.BG

Пълния текст четете в бр. 4 на сп.ГРАДЪТ