Пазари и инвестиции

Нашето тяло е първият ни дом, а здравето - огледало на начина, по който живеем

Споделяне
Милена Иванова, основател и собственик на „Севтополис Медикал & СПА Хотел“ 4*, Павел баня

Индустрията на хотелиерството е изправена както пред нови, така и пред добре познати предизвикателства, които увеличиха своето влияние по време на извънредната ситуация. Създаването и задържането на мотивиран и сплотен екип от професионалисти винаги е било сред трудностите в туристическия бизнес. Ние от "Севтополис Медикал и СПА Хотел" винаги сме се стремили да създадем именно тази благоприятна среда, привличаща и поощряваща трудолюбиви хора с правилните ценности, гледащи в една посока. Постоянните затваряния затрудниха още повече хотелиерите да задържат служителите си, голяма част от които смениха бранша заради несигурността.

Всички сегменти/ниши в хотелския сектор бяха засегнати, но имаше разлики, които се дължаха на различни фактори.

- Различно засегнати бизнеси по линия на противоепидемичните мерки - самостоятелните заведения за хранене бяха по-сериозно засегнати от тези, които разполагат с места за настаняване

 - В определени райони имаше временни пълни забрани за настаняване, както в Павел баня, а в други нямаше такива

- В зависимост от типа клиенти, бизнес модели, работещи с по-възрастни клиенти, които са с повишен риск при пандемията, отчетоха по-големи спадове или по-скоро пълна липса на клиенти.

Нямаме информация за устойчиви модели, които да са елиминирали негативните ефекти. По-правилно е да се каже, че някои се справяха по-малко зле спрямо други. Категорично положителна роля изиграха финансовите стимули за подпомагане на заетостта като мярката 60/40 и бизнесите, които успяха да се възползват от тях, са с по-малко загуби от тези, които се опитваха да работят, но нямаха тази възможност от ползване на мерки.

Сегментите, които останаха по-малко засегнати в туристическия бранш, са частните вили и къщи за гости, които нямат ресторант. Все повече хотели на световно ниво разширяват своите инвестиции в насока "дом далеч от дома". Най-добрият модел на реакция е да се адаптираме динамично и да подходим рационално спрямо кризисната ситуация.

Предпазливи сме да говорим за възстановяване предвид очакваната нова вълна от делта щама на коронавируса.

Възстановяването ще се случи постепенно и не в прекия смисъл на думата.

Можем да говорим по-скоро за ремоделиране на бизнеса.

Глобалната туристическа екосистема тепърва ще опознава новата реалност и нуждите на хората ще се изменят със скоростни темпове в следващите години. Фокусът ще бъде насочен към здраве, грижа за себе си, сигурност, общност и комфорт. Не трябва да забравяме, че въпреки всички предизвикателства, които кризата носи със себе си, възможностите за развитие на бранша са много повече.

Част от мерките, които взехме в хотел "Севтополис", за да намалим максимално риска за нашите гости, бяха да адаптираме както ресторанта, така и залата за бюфетно хранене, като гостите се обслужват от служител с ръкавици и маска зад прозрачна преграда. Погрижили сме се масите да са на безопасно разстояние една от друга и всеки ден общите площи и стаите да са дезинфекцирани с бактерицидна лампа и висококачествени препарати.

Основната промяна се изразява, от една страна, в завишените мерки за дезинфекция – по-често третиране на повърхностите с дезинфектант, завишени нива на хлор в басейните, използване на лампи за UV дезинфекция, което категорично води след себе си по-високи разходи. От друга страна, мерките за дистанция и заетост на процент от капацитета на съоръженията водят до по-малко приходи, което е опасна комбинация и изисква максимална оптимизация на всички процеси в бизнеса с цел запазването му.

1 / 2

2 / 2

По отношение на прогнозите за сезона чудеса не очакваме.

Пътуванията на чужденците все още са ограничени в различна степен от противоепидемичните мерките. И тази година основният пазар на туристическата услуга ще бъдат българските граждани.

При възможностите за развитие на сектора новите пазарни и конкурентни перспективи не могат да се търсят в сфери и специализации на обекти, работещи в рамките или зависими от т.нар. медикаментозна и апаратна медицина, по понятни причини. Конкурентните предимства следва да се търсят в програми и продукти, ориентирани към целеви групи, търсещи форми на уелнес или превантивна физикална медицинска практика. 

Включването на туризма и в частност на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост ще е от ключово значение за оцеляването на сектора.

Основните силни страни на здравния туризъм са богатството на природни ресурси - климат, минерални води, лечебни калонаходища, медицински опит, отлична база на ниво единица, професионални кадри на европейско ниво, успешно комбиниране с други форми на туризъм (морски, планински, винен, ски, гурме, голф) и възможности за развитие на зелен туризъм.

Основните слаби страни са липсата на цялостна стратегия за изграждане на съвременна здравна дестинация, липса на цялостна туристическа визия за представяне на отделните здравни дестинации и тяхната специфика, остаряла и слабо развита обща инфраструктура, недостатъчно използване на природния ресурс и недостиг на професионални кадри.
Възможностите за развитие на здравния туризъм са свързани с насочване към дигитализация на услугите, превръщане на България в център за превенция и профилактика на европейците, привличане на фондове от страни със застаряващо население (в т.ч. и България), промяна на имиджа на България и позиционирането й като конкурентен целогодишен здравен център. Заплахите пред здравния туризъм в страната ни са загуба на природен ресурс (минерални води) в отделни дестинации, липса на завършеност от инфраструктурна гледна точка, замърсяване на природата поради използването на остарели и несъобразени с изискванията на „Зелена Европа“ енергии, както и продължаване на „традицията“ България да се познава единствено като нискобюджетна дестинация за масов туризъм.

Българският съюз по балнеология и СПА туризъм се бори пред всички институции да бъдат предвидени серия от важни за сектора мерки.

  • Средства за ваучери за здравна превенция
  • Средства за създаване на дигитална платформа, представяща България като дестинация за здравен туризъм
  • Средства за общините за саниране на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, свързана с минералните находища на територията на общините, развиващи балнео- и СПА туризъм
  • Средства за бизнеса за въвеждането на нови екологични технологии - разработване на ефективни системи за охлаждане и отопление; разширяване на използването на слънчеви/PV панели върху съществуващи сгради като хотели, офиси; системи за циркулация на вода и управление на отпадъци.

Еволюция на хотелската услуга в контекста на предизвикателствата и възстановяването

Нуждите на хората ще се променят динамично и съответно еволюцията на хотелските пространства е необратима. Гостите търсят светли и комфортни пространства с естествени материали, приспособени както за работа, така и за почивка. Времето на консуматорството отличи ниша от гости, които предпочитат минималистичен дизайн, с всичко необходимо за ежедневните дейности, но нищо излишно и натоварващо.

В "Севтополис Медикал и СПА Хотел" също извършихме мащабна реновация на помещенията за настаняване по време на lockdown.

Основната ни цел беше да направим средата по-здравословна за нашите гости. Хората знаят, че лекарят играе важна роля за тяхното здраве, но също така и сградата, в която прекарват своето време, е изключително важна.

Обновените стаи са вече много по-светли, по-уютни и стимулират здравето и самочувствието на своите обитатели. При ремонта са подбрани и най-качествените материали, които да осигурят още по-безопасна и комфортна среда за почивка и възстановяване. Новите интериори са съобразени с по-дългия престой на гостите - вече има повече място за съхранение на личните им вещи, а елегантното обзавеждане е направено с технологии по последна мода; настилката в стаите е антибактериална от най-високо качество материали, с които се предотвратява наслагването на бактерии, лесно се дезинфекцира и същевременно е шумоизолираща.

Въведохме най-новата тенденция за 2020 г. в интериорния дизайн – биофилен дизайн. Смисълът на думата биофилия е любов към природата и се смята за част от липсващата част от устойчивия дизайн. Биофилният дизайн има за цел да създаде силни връзки между природата и човешката среда, които могат да имат ползи за здравето и благосъстоянието.

Здравето е основно благо, за което трябва да се грижим и да полагаме превантивни мерки. Осъзнавайки това, хората ще започнат да обръщат повече внимание на тялото и духа си, което мисля, че ще доведе до ръст в посещенията на балнео- и СПА хотелите. Ние използвахме ситуацията и направихме по-задълбочени проучвания за нуждите на нашите гости, така създадохме персонализирани пакети за „повишаване на имунитета“ и well-being, както и за пръв път в България през декември 2020 г. предложихме пакет „Възстановяване и рехабилитация след коронавирусна инфекция“, с което целим да дадем още повече стойност и полезност.

Обратно нагоре ↑