Сгради

Националната библиотека на Израел

Herzog & de Meuron

Преходът от печат към дигитални формати изисква преосмисляне на ролята на библиотеката - както като институция, така и като сградна типология. За да останат адекватни в информационната епоха, съвременните библиотеки трябва да променят основните си функции за съществуващите потребители, като осигуряват пространственото качество на традиционните библиотечни сгради, като в същото време генерират алтернативни пространства и функции за нови потребители.

Световното архитектурно бюро Herzo & de Meuron печели международния конкурс за проект на Национална библиотека на Израел през 2013 г. Завършването на реализацията е планирано за 2021 г.

Проектирането на нова сграда на Национална библиотека на Израел в Йерусалим наслагва желанието за реакция на архитектурните традиции на това исторически значимо място с амбицията за създаване на сграда, която е подходяща както за съвременния град, така и за конкретния контекст.

Тези предизвикателства стават основа на проектната концепция на екипа на архитектурното студио. Йерусалим има два централни градски района. Историческата зона е на изток, а модерният административен и културен район е разположен в рамките на новите квартали в западната част. Гъстият и силно пешеходен стар център традиционно създава образа на историческия град. В модерната зона обаче сградите са разнообразни, свободно стоящи и свързани основно с автомобилен достъп. В този район е разположен парцелът на Националната библиотека на Израел. Наклоненият триъгълен терен се намира на пресечката на булевард "Рубин" и улица "Каплан" - между Музея на Израел на юг и Кнесета на изток - едни от най-авторитетните институции, своеобразно продължение на парковата среда в района и връзка на околните културни и административни сгради. Около сградата е предвидена публична зелена градина с елементи на изкуство, осъществяваща връзка на интериор и функции на външната среда. Посетителите на културната институция ще се смесват с местни жители, изследователи, служители на библиотеката. Изложбени площи, места за хранене, зрителна зала, книжарница, младежки център са разположени около главната читалня. Разнообразните функции и връзката с града ще гарантират превръщането на библиотеката в силна динамична институция на бъдещето.

Дизайнът на Herzog & de Meuron отразява амбициите на Националната библиотека на Израел - открит и прозрачен, но свързан с традициите на великите библиотеки в региона. Книгите ще останат в центъра на вниманието - както е било в миналото. Те създават основата и необходимия баланс на непрекъснатите технологични промени. Книгите "заземяват" сградата и остават видими за всички в рамките на централния атриум. Големите витрини на долните два етажа правят видими към улицата съдържанието и дейностите в библиотеката. Във височина каменните елементи и облицовка довършват облика на зданието в синхрон с историческата архитектура от камък на Йерусалим.

Подземни секции в основите на сградата съдържат повечето от физическите сбирки на библиотеката. Атриумен обем с кръгообразни елементи и голямо горно осветление преминава през всички нива и свързва читални, обществени пространства, административни зони със сбирките в сутерена. Дървени лавици по стените на атриума дават възможност книгите да създават визуалното впечатление от пространството. На основния етаж на голямата читална зала и в центъра на атриума обособени работни места осигуряват възможност за изследователите да работят. Книгите са навсякъде около читателите.

Витрините

Пет правоъгълни витрини разкриват първите два етажа на библиотеката откъм улицата и градината. Основна роля за бъдещия успех на институцията е "прозрачността" на нейните дейности и книжни сбирки. Тяхната пространствена организация дава възможност за различни конфигурации и програмни връзки. Големите открити пространства за четене са разположени в рамките на централната витрина и съхраняват голям обем книжни сбирки. Витрини в съседство съдържат по-малко мащабни пространства за различни библиотечни сбирки и предлагат на читателите обособени места за четене с изглед навън. Във витрините от юг са разположени зрителната зала и ресторантът, които се отварят към публичното пространство навън.

Каменната облицовка

Скулптурните форми на горния обем са създадени с камък. Триъгълният план отразява формата на терена. Източната, западната и северната фасада леко се огъват по границите на парцела и насочват пешеходците в обтекаемото им движение покрай сградата. Южната фасада е перпендикулярна на основната ос на Музея на Израел в съседство и се издига по вертикалните граници на терена. По подобен начин северната фасада кореспондира с градския контекст на Министерството на финансите в съседство, а при поглед от сградата на Кнесета на изток извитите форми на библиотеката създават същото впечатление за голям обем. Камъкът не само създава скулптурен ефект. Високите обеми осигуряват засенчване, а минералният му състав добавя термална маса за изолиране на вътрешните пространства. В комбинация със соларните панели на покрива и елементите на естественото охлаждане в сутерена те създават устойчивия характер на сградата. Формата е въздействаща, като отчита особеностите на околната среда.

Посетителите

Каменната облицовка и прозрачните витрини се пресичат на основния вход от източната страна откъм улица "Каплан". Улицата е наклонена и осигурява подход към откритите площи в центъра на сградата. Функционалните задачи са разпределени в цялата сграда, но публичните функции са разположени основно на входното ниво и в рамките на каменната част. Стените на този каменен обем съдържат вътрешните пространства и изложбените функции, кафе, книжарница и младежки център от юг. Непрекъснатото движение позволява на посетителя да се придвижва в рамките на етажа и около главната читалня в центъра. Зрителната зала се спуска надолу и осигурява визуална връзка с улицата и площада.

Фасадата

Огънатите издигнати и конзолните форми на фасадата изискват съвременен подход към варовика на Йерусалим. Каменните плочи са разположени в предварително излети панели над конструктивната бетонна стена. Разстоянията между каменните елементи, организирани в характерна схема подобно на ерозиралите схеми по старите каменни стени на Йерусалим, позволяват на бетонната същност да бъде максимално експонирана. Светлата посипка на повърхностите създава еднообразна текстура, създаваща усещане за сливане на бетон и традиционен местен камък. Отворите и "издълбаните" отверстия имат за цел като част от общия модел да минимализират термалното натоварване от слънчевото греене върху прозорците зад тях. Моделът напомня културно специфични елементи и текстове, но остава абстрактен докрай.

Минералната повърхност продължава до краката на витрините в дълбочина. Солидните колони "заземяват" сградата и свързват етажите със стълбите, асансьорите и служебните зони. Дървото пунктира масивната конструкция и обрамчва стъклените витрини. Необичаен елемент в съвременен Йерусалим, то внася човешки мащаб и детайл към пешеходния характер и в същото време свързва сградата с традициите - от библейски времена до днес.

Пълният текст - в брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑