Продукти и технологии

На ЕТЕМ бяха поверени емблематични обекти като SKY Fort, NV Tower и East Plaza

Тодор Фиданов, изп. директор, ЕТЕМ БГ и ЕТЕМ Румъния

Тодор Фиданов става част от екипа на ЕТЕМ през 2012 г. и последователно заема различни позиции с растяща отговорност - продуктов мениджър на архитектурни системи, главен продуктов мениджър и от тази година изп. директор на ЕТЕМ БГ и ЕТЕМ Румъния, където вече 2 години успешно ръководи екипа. В продължение на 20 години неговата професионална кариера е фокусирана върху техническото развитие на продукти за външни фасади на сгради и производство на прозоречни системи, благодарение на неговата техническа експертиза и компетентност,  комуникативни и оперативни умения и адаптивност във взискателни среди.

- След промените през последните години, свързани с придобивания и преструктурирания, какви са в момента структурата и профилът на "ЕТЕМ Груп"?

Тодор Фиданов (Т.Ф.): Във вече над 50-годишната си история ЕТЕМ доказано за всички е компания, която не се свени да се променя и адаптира спрямо постоянно променящата се реалност в многообразието от пазари, на които участваме. Като логична стъпка преди няколко години взехме решение да отделим бизнесите на автомобилна и архитектурна индустрия, както и да възобновим нашите мощности в Атина, където отново след близо 10-годишно прекъсване се намира централният офис на "ЕТЕМ Груп". Целта на тези промени е по естествен път компаниите и екипите от хора да се фокусират върху конкретния бизнес, което неминуемо води до видими положителни резултати. Развитието, което отбелязваме през последните години, не е въпрос на шанс или късмет, а на добре обмислена дългосрочна политика за развитие.

Тези промени, комбинирани със затруднената ситуация в последните години с пандемия и международни конфликти, са интересно предизвикателство пред всички компании в бранша, като ЕТЕМ показа, че е повече от готова да посрещне тези предизвикателства и да излезе от този период с много по-силна позиция, многократно увеличени мощности и мотивиран екип от хора.

Структурата на ЕТЕМ продължава да включва директни представителства в България, Гърция, Румъния, Сърбия и не на последно място Украйна, където въпреки ситуацията, която смятахме доскоро за немислима, екипът на ЕТЕМ продължава да работи и оперира в офисите, и то основно по собствена инициатива. Продължаваме също така да работим с нашите партньори в Европа и Америка.

Следващата стъпка пред ЕТЕМ, по която групата в момента работи, ще доведе до драстично увеличение на нашия капацитет. Тази стъпка вече е дефинирана и в момента се работи по финализирането й.

Основният фокус на компанията остава и винаги ще бъде развитие в насока архитектурни системи, проекти и нововъведения. ЕТЕМ и занапред ще бъде лидер в иновациите, технологичното развитие и ноу-хау в нашата част на Европа.

Христина Масларова, мениджър продажби, ЕТЕМ БГ

Христова Масларова има повече от 13-годишен опит в организиране и управление на персонал в голяма производствена компания. Започва кариерата си в ЕТЕМ през 2017 г. като продуктов мениджър, а от 2019 г. е мениджър продажби и отговаря за вътрешния пазар на архитектурни системи като ръководи екипа за продажби и отдела за ключови проекти. Със своите организационни, технически и търговски умения Христина Масларова успешно координира екип от професионалисти, прилага техники за насърчаване на продажбите за пазарно развитие и управление на процесите в организацията.

- Какво е мястото на ЕТЕМ БГ и какви са резултатите от работата на дружеството като видове дейности?

Христина Масларова (Х.М.): ЕТЕМ БГ е една от основните дъщерни фирми на "ЕТЕМ Груп" и като такава непрекъснато се стреми към по-високи резултати. Ние участваме на всеки етап от строителния процес - идеен, технически, работен проект - подбор на правилните системи - бюджет-изпълнение-одит, за да може всички участници в процесите да имат необходимата информация, което улеснява работата и гарантира успеха на един проект.

Не трябва да забравяме, че ЕТЕМ БГ има дългогодишни партньори из цялата страна, които дистрибутират и консултират клиентите относно нашите продукти, което е много голям плюс за цялата компания.

Неслучайно през последните години на ЕТЕМ бяха поверени изключителни обекти като SKY Fort, NV Tower и East Plaza, емблематични не само за България.

- Как се развива и ще се развива направлението за архитектурни системи като типове продукти, иновации, географско позициониране и пазари?

Х.М.: Развойната дейност на ЕТЕМ не спира да твори, тъй като ние оперираме на различни пазари, което означава и разработването на различни продукти, отговарящи на съответните специфични изисквания. Относно локалния пазар R&D отделът на "ЕТЕМ Груп" разработи новата и много подходяща за нашата географска ширина отваряема система за прозорци EW70. Тази система покрива напълно изискванията за визия, функционалност и практичност, подкрепено със съответните сертификати, гарантиращи много добрите технически параметри на продукта.

Друга нова разработка е новата ни окачена фасада EF50, която покрива техническите изисквания на пазара и в същото време извлича максимума от вложения материал. При този продукт една от основните цели на нашите дизайнери е била оптималност между вложена суровина и технически характеристики. Има и много интересни решения при проектирането на необходимите аксесоари, за да може да се улесни производството и монтажа на EF50.

Предлагаме още интересни и допълващи системи, които допълват и обогатяват продуктовото портфолио на ЕТЕМ като система за преградни стени, свободно стоящи парапети, парапети пред отваряема част, слънцезащити и други, което показва неспиращата развойна дейност в компанията.

В днешното динамично и технологично време смятам, че не е от значение къде физически се намира развойната дейност на "ЕТЕМ Груп", тъй като технологиите вече преодоляват изцяло физическите разстояния и позволяват хора на хиляди километри един от друг да работят заедно.

Паралелно с това ЕТЕМ БГ е и ще продължи да бъде ключова част от R&D решенията в групата, възползвайки се от натрупания през годините огромен опит и реализираните проекти.

- Как преминахте през периода на пандемията?

Х.М.: Пандемията беше изненадваща за всички, което ни накара да анализираме вътрешните си процеси и да ги преразгледаме, за да може да се адаптираме към новата реалност. Въпреки че предизвикателствата бяха големи, това ни даде възможност да въведем нови политики, да предефинираме начина, по който възприемаме термина „работа“. Естествено пандемията имаше сериозен ефект върху индустрията като цяло, но за разлика от някои други индустрии като хотелиерство, ресторантьорство, музикална индустрия и други за нас беше сравнително по-лесно да се адаптираме. Искрено се надяваме, че това предизвикателство е зад гърба ни.

Имаше промяна и във възприятията на инвеститорите, намаляха сериозно инвестициите в офисни сгради, но за сметка на това жилищното строителство е в сериозен възход и очакваме тази тенденция да се задържи и през тази година. Какво ще разбираме под офисна сграда - среда, обстановка, условия и други, в следващите години тепърва предстои да дефинираме.

- Какви са вашите прогнози за развитие на архитектурни системи в бъдеще?

Т.Ф.: Трайният тренд към енергийна ефективност ще продължи паралелно с продължаващото повишаването на изискванията за качество, дълготрайност и комфорт. Очакванията са тенденциите да се задават основно от пазара на жилищно строителство, което неминуемо води до развитие на технологиите по отношение на топлоизолация, покрития, стъкло, автоматизация и дигитализация.

В допълнение са тенденциите към възобновяеми енергийни източници, екологичност на продукти и процеси. Това са основните аспекти, които взимаме предвид в текущия процес на проектиране и нововъведения в ЕТЕМ.

Обратно нагоре ↑