Сгради

"Морени Клуб Резидънс"

Споделяне

Разширява се обхватът на първия етап на проекта

Инж. Пламен Андреев, управител на "Планекс Инвест"

Г-н Андреев, Moreni Club Residence е хит за район "Витоша" и за София като цяло. На какъв етап е реализацията на проекта в момента?

- Ние стартирахме първи етап на „Морени“ – четири жилищни сгради и две групи къщи, в края на октомври 2020 г. В момента сме фокусирани изцяло в строителството – не само като изпълнение, но и като договаряне на много от доставките – фасадни дограми, врати, асансьори, климатизация, изолации, парапети и др. Въпреки зимата и спецификата на района благодарение на съвместните усилия на „Планекс Проджект Мениджмънт“ ЕООД и „Интерхолд“ ЕООД се спазва строителният график и това се вижда на площадката. Готови са конструкциите на подземните нива, на някои от сградите сме на етап втора плоча. „Планекс Инвест“ се справя успешно и с предварителните продажби на имотите, като сме реализирали над 35% от имотите, включени в този етап. Имаме резервирани имоти и извън обхвата на етапа. Това ни дава основание да разширим обхвата на първия етап с още една жилищна сграда и 26 къщи заедно с площадковата инфраструктура и вертикална планировка. Това развитие на проекта ще гарантира на тези, които сега купуват жилища, че след завършването на разширения етап в бъдеще, казано на шега, няма да им бъдат съседи строителите и бетоновозите.

Не е без значение и възможността за следващите купувачи да имат ясната представа за достъпа до жилищата, общата инфраструктура и композицията на проекта като цяло. Този подход ще ни даде и условия тази есен да започнем прецизното моделиране на терена и засаждането на едроразмерната растителност, т.е. да спечелим време за развитието на дървесните видове. Мащабът и спецификата на проекта налагат този, различен от стандартния, подход – да се инвестира паралелно и в строителството на сградите, и в инфраструктурата, в т.ч. вертикалната планировка. Обикновено последните две се правят най-накрая. Развивайки проекта по този начин, ние искаме да представим на бъдещите ни клиенти възможно най-скоро цялостната концепция в „едър план“.

Същевременно ефект има и за нас – в процес на изпълнението ще имаме възможност при необходимост да оптимизираме и да подобрим някои от проектните решения в интерес на по-добрия ландшафт, благоустрояване и озеленяване на парковите площи.

Не е без значение, че този подход ще даде възможност на потенциалните купувачи да преценят преимуществата на нашия проект спрямо други конкурентни проекти.

До края на март на територията на „Морени“ ще заработи офис продажби, а до края на април всеки, който се интересува от проекта, ще може да „пипне“ и види каква ще бъде дограмата му, входната врата, фасадните материали, парапетите, общите части. За тези, които вече са купили имоти, се надяваме съвсем скоро да предложим професионално консултиране по интериорното проектиране и довършителни работи на жилищата.

С близостта си до природата и до града районът е обект на сериозен инвестиционен интерес. Какво е актуалното състояние на инфраструктурата в района?

- В последните години Витошката яка става едно от най-добрите места за живот и работа и неслучайно се изградиха много офисни и жилищни комплекси, търговски обекти, спортни зали и др. Според анализа, който направихме заедно с водещи консултантски компании, на територията от Бизнес парка до „Ринг мол“ работят и живеят повече от 40 000 души. Зоната около „Ринг мол“ има потенциал да стане вторичен градски център, ако се предприемат стъпките, които Столичната община планира. Удължаването с две спирки на метрото, създаването на транспортен хъб и паркова зона южно от Околовръстното шосе са обективно необходими.

И не само – реализирането на тази инфраструктурна програма ще даде голям тласък за развитие на територията под Околовръстното шосе. Тази територия може да бъде модел за правилна реализация – с прилагане на улична регулация, инфраструктура, правила, изисквания към средата и т.н. Всичко да се направи така, както трябва.

Много бих искал да съм свидетел на такъв процес - надявам се да се намери формулата за публично-частно партньорство, да се намери модел за финансиране, да има добра воля и да се правят хубави неща, да се развиваме - и предприемачи, и община, и държава.

"Морени" се радва на пазарен интерес от самия старт на проекта. В основата на концепцията поставихте съжителството между сградите и природата и четирите природни елемента – въздух, земя, вода, слънце. Кои концепции за жилища се продадоха най-бързо и на какъв тип купувачи?

- Интересът към проекта, респективно темпът на продажбите, са точно такива, каквито съм очаквал, в това число и профилът на хората, които не само се интересуват, но и реално купуват жилища. Тези хора разбират високия стандарт на продукта „Морени“, оценяват нашия системен ангажимент за непрекъснато развитие и подобряване на продукта. Високият стандарт не се състои в това да „излъскаме“ фасадите, не е в полирания гранит и златните лампи. Ние постигаме високия стандарт чрез постоянно изследване на потребителските очаквания, ако щете и чрез изучаване на еволюцията на начина на живот, и тогава търсим архитектурните и технологични решения за моделиране на интериора и екстериора. Резултатът е постигнатата функционалност на дома, естетиката във всеки детайл, енергоефективността като съчетание между изложение, строителни технологии и инсталационни решения. Не на последно място – природата и чистата среда, която е даденост в случая.

Но и по този въпрос има значение начинът на мислене. Ние можехме да направим едно гъсто ортогонално застрояване, да „нацепим“ цялата територия с вътрешни улици, да „пуснем“ 800 автомобила в „композиция“ от нискоетажни кооперации, можехме да не правим подземни паркинги, а за по-евтино колите да паркират на терена. Точно обратното – следвайки стандартите, които преследваме, решихме да „спасим“ природата и да елиминираме предпоставките за замърсяване на въздуха, да поощрим връзката жилище - природна среда.

Ние нямаме различни концепции за жилища (имоти). Концепцията е една – обща, има разлики в големината на жилищата, „къща-апартамент“, разлики в третиране на фасадите, стандарти на оборудване на жилищата и т.н., разлики има и в ценово отношение.

Правилността на концепцията ни се доказва и с продажбите – изключително успешни са партерните жилища, еднофамилните къщи. Много добре се приема и концепцията ни за две от сградите, в които са проектирани само апартаменти с по две спални и просторна дневна зона. За някои от жилищата интересът ще се повиши, след като изпълним поне грубия строеж на сградите – тогава купувачът ще може да усети ефекта на големите пространства, на по-високата височина на дневната, големите витрини към Витоша и т.н.

1 / 2

2 / 2

Кои базови концепции за жилищен продукт остават устойчиви и кои са навлизащите иновативни концепции, стимулирани от пандемията в условията на пандемията?

- Хората искат да живеят по-добре. За успелите в живота, които имат добър бизнес и доходи, мястото, в което живеят, е не само удовлетворение, а и източник на самочувствие. Средата и условията за живот имат отношение и към здравето и възпитанието на децата. Сигурно от градския смог и тежки метали във въздуха са се разболели много повече хора, отколкото от COVID. Без съмнение COVID катализира желанието за живот близо до природата, промени изискванията към жилището като място за живот, но и за работа едновременно. Чувството за самосъхранение е първично за човека и неговата сигурност и на семейството му във всякакъв аспект – здравен, физически, емоционален и т.н. е от голямо значение.

Освен всичко останало в България се наблюдава тенденция, характерна за Централна Европа, за постепенно „капсулиране“ на семейството (респективно личното пространството – семейното жилище), ограничаване на многото контакти, все повече се налагат здравословният начин на живот, спортуването и разходките сред природата. Тези фактори все повече ще налагат търсенето на жилища в периферията на града или извън градовете. В дългосрочен план това ще се отрази и на цените на имотите, като потенциал за растеж на цените ще имат извънградските жилища.