Сгради

"Морени Клуб Резиденс", София

Споделяне

Инж. Пламен Андреев, управител на "Планекс Инвест": "Морени Клуб Резиденс" поставя на първо място природата и задава високи изисквания към архитектурата и средата

- Инж. Андреев, поздравяваме ви със старта на "Морени" - един впечатляващ със своята визия и мащаби за България проект! Може ли да припомним хронологията до момента и предстоящите етапи?

- Концепцията за „Морени“ се роди спонтанно, но работата по проекта продължи близо три години. Започнахме с предизвикателствата на градоустройственото решение – със ситуирането на сградите да постигнем усещане за свобода, да улучим подходящата „бленда“ към Витоша и да впишем новите сгради в природната среда, без да ù навредим. Отделихме близо година, за да прецизираме микса от различни сгради като функция, тип на жилищата, функционалност на самите жилища и маркетингово позициониране. Не е без значение и условното зониране на къщи и апартаменти при възможности заедно всички да ползват парковите пространства и зони за почивка. Смятам, че намерихме подходящата архитектурна логика и във фасадните решения – няколко варианта на дизайн, подчинени  на сходен ритъм, и въпреки разликата в материалите – усещане за пространствена хармония. „Морени“ е като оркестър  - различни музикални инструменти, които „звучат“ добре заедно.

Строителството, в т.ч. и въвеждане в експлоатация на първи етап, ще продължи 28 месеца. Етапът обхваща около 60% от целия проект. Съгласно договора ни целият проект трябва да бъде завършен и с разрешение за ползване до есента на 2025 г. Планирането на етапите е съобразено с нормалното обитаване на вече завършените и заселени сгради.

Лично аз очаквам сроковете да бъдат съкратени, имайки предвид интереса към проекта и осигуреното финансиране със собствени средства и банков кредит.

 

1 / 2

2 / 2

- Каква е таргет групата на клиентите - техният профил, нужди и очаквания?

- Ние започнахме работа по проекта на база анализ на данни от анкета, проведена с голяма група потенциални клиенти. Към момента смятаме, че отговаряме на 99% от техните очаквания. В същото време надградихме концепцията с нови идеи – „алея на здравето“ 2000 м, езера, кътове за релакс и спорт на открито, детски развлечения, зона за разходка на домашни любимци и др. Последната ни идея е организиране на територия за индивидуални градинки, в които срещу символичен наем жителите на комплекса ще могат да си отглеждат зеленчуци, подправки и др. Това има отношение и към възпитанието на децата.

Ние не можем да поставим ограничения кои да са нашите клиенти. Затова се стремим да създадем принципи – свобода и индивидуалност, но и общност с установен ред и спазване на общите правила.

В много отношения (дори и като цена) няма разлика между апартамент на партерен етаж или къща. Ние сме оставили този избор за клиента – за неговите предпочитания и избор на начин на живот.

Към момента основната част от нашите клиенти са млади хора с деца, на мениджърски позиции и с добри доходи. Те търсят точно това – съвременни удобни жилища или къщи в „затворен комплекс“, нискоетажни сгради, природа, зеленина, сигурност и здравословни условия на живот.

 

- Какви са критериите за съвременно жилище - старо и ново, какви са промените във функции и разпределения?

- Едно жилище може да бъде старо или ново не само като „възраст“, но и като концепция и виждане на предприемача. Днес има немалко нови жилища, които са „стара“ концепция, независимо че се водят за нови.

„Новите“ жилища, особено в среден и висок клас, какъвто е и нашият проект, трябва да отговарят на по-висок стандарт на живот – както по отношение на площ и кубатура на помещенията, така и на енергийна ефективност, екологично съобразен начин на отопление и климатизиране, шумоизолации, системи за достъп и сигурност, качество на материалите, естетика на сградите и средата, достатъчен брой паркоместа – до две на жилище, лесна и удобна комуникация – до паркинга и оттам до жилището.

Съвременният интензивно работещ човек е доволен, когато всичко това е решено, ако може дори някой да му завърши жилището при направен от него избор на интериор и материали - за всичко да е помислено предварително.

От съществено значение е жилището да отговаря на съвременните технологични изисквания – интернет осигуреност, условия за експлоатация на електроавтомобили, като цяло – адекватност на технологиите в XXI век.

 

1 / 2

2 / 2

- Има ли отношение COVID-19 към качеството на жилищата и как реагира на подобно развитие професионалният предприемач?

- COVID промени живота ни, хората и тяхното поведение. Увеличи желанието за дистанция, сложи ни маски, наложи home office като нов модел на работа и образование. Всеки от нас има поне дузина познати, които работят от вкъщи.

Тези промени влияят и на качеството и функцията на жилищните сгради – по-малко жилища в една сграда, повече стаи в едно жилище, повече въздух, сигурност.

И без COVID сме свидетели на много процеси, които променят начина на живот – климатични промени, създаване на нови енергийни източници, развитие на комуникационните мрежи и технологии и т.н.

Това показва и пазарът – търсенето на сигурни жилища, фамилни къщи, среда с по-малко контакти и повече природа.

По-интензивното обитаване поставя изисквания към енергийната ефективност, намаляване на вредните фактори – шум, замърсяване на въздуха и др., които имат пряко отношение към здравословните условия на живот.

Концептуално и впоследствие с преработките на проекта „Морени“ дава тези възможности за живот – пространства, сигурност, природа, здраве.

Предимствата на електронната търговия ни насочват да мислим и за организация на доставките до „Морени“, с което да улесним бъдещите си клиенти.

 

- Може ли да поговорим за средата и за изискванията към инфраструктурата?

- В основата на концепцията „Морени“ е поставено съжителството между сградите и природата – слънце, въздух, вода, земя. Целта ни е урбанизирането на „ливадата“ да бъде компенсирано от допълнително озеленяване и съвременно ландшафтно решение, което изключва големи бетонови подпорни стени, много вътрешни асфалтирани пътища, тежки огради и т.н. Ще постигнем гостоприемна и уютна среда с усещане за спокойствие и хармония с природата.

Що се отнася до инфраструктурата – локалната е изцяло наша инвестиция. „Морени“ се намира в зона с добре изградена транспортна, търговска инфраструктура, с възможности за спорт, развлечения и рекреация. След реализацията на метрото до зоната локацията ще стане още по-атрактивна.

 

- С какви материали и продукти ще бъде създаден образът на „Морени“?

- Най-общо казано, в „Морени“ залагаме на естествените натурални материали – камък, дърво, стъкло, клинкер. Това, което не искаме да виждаме, е бетон, тротоарни плочки, изкуствени и имитиращи материали.

Материалите в интериора на сградите са подчинени на решенията – за по-добра хигиена, почистване и дезинфекция, намаляване на „образуването“ на шум и шумопоглъщането, използване на естествената вентилация за обмен и чистота на въздуха.

Както споменах, дори и в планирането на терена ще ползваме армиращи насипите системи с последващо озеленяване, а повърхностните води ще се отводняват по „естествени“ наклони.

Това може би не е пряко свързано със сградите, но то показва отношението ни към проекта. Заедно с това, че сградите са свободно разположени „по хода на слънцето“, че сме оставили въздухът между тях да се движи, а не да му „сложим“ прегради, да сме ниско до земята и т.н. Всичко има значение.

 

- Как ще коментирате позиционирането на „Морени“ на пазара на жилищни имоти в средния към горния сегмент и очакванията за неговото развитие?

- Много хора вече са наясно за качеството на живота в „затворените“ комплекси. Много хора вече са убедени, че по-добрият вариант е къща с двор в комплекс, отколкото самостоятелна къща на индивидуален парцел. Голямата територия на „Морени“, въпреки зонирането на къщи и апартаменти, дава усещането за самостоятелност на различните зони, а това, че нашите къщи са в групи по двойки и максимум тройки, ни отличава от аналогични проекти с голям брой редови къщи една до друга.

Освен това ние разчитаме на добра комуникация с потенциалните ни клиенти и прекия контакт с тях. Пазарната ни политика е отворена към клиента – той може да се откаже от някакво решение, да иска допълнителни неща. Ние ще се съобразим с възможното както по отношение на техническите спецификации, така и по отношение параметри на сделката.

Ние сме открити към клиентите си, нашите ценови листи и чертежи са достъпни за всеки в web страницата ни, както и описанието на продукта, който предлагаме.

Като цяло пазарът в този сегмент е устойчив и стабилен, това, че има конкуренция, дава възможност на клиентите да направят своя избор на база качества и цена на имотите.

 

- На какво се основава вашата прогноза за успеха на проекта?

- Моята работа е създаването на продукта, целта ми е след завършването на проекта той да бъде по-добър от това, което представяме днес. „Морени” не е само софтуер и smart planning, ние имплантирахме в проекта чувство и душа, което го различава от други сходни проекти. Моето удовлетворение ще бъдат доволните усмивки на хората в жилищата и парка. „Планекс инвест“ има вече няколко подобни реализирани проекта. Имал съм удоволствие да изпитам неведнъж такива чувства. Това е едно от нещата, които ми дават надежда.

„Морени“ е уникален проект, много мислен и много обичан от нас. Той е и резултат от близо тридесет години развитие, много натрупан опит и непрекъснато надграждане. “Морени“ има много конкурентни предимства – локация, различна концепция, разнообразие от имоти, природа, панорама. От 91 000 кв.м са застроени само 13 600 кв.м. Останалото е парк, езеро и алеи. Финансирането на проекта е осигурено със собствени средства и банков кредит от реномирана банка, което дава сигурност на купувачите. Партньор в проекта е DANAOS DEVELOPMENT, собственик на "Ринг мол" – компания, която е направила вече сериозни инвестиции в България.

И това ми дава надежда!

1 / 1

- Какво е мястото на проекта в портфолиото и стратегията за развитие на "Планекс инвест"?

- Ние сме реализирали и много други проекти, дори с близо два пъти по-голяма РЗП, имаме няколко успешни „затворени комплекси“ на терени с площ от девет до седемнадесет декара. Те са учебник по създаване на концепция, среда, условия за живот – „Бутик“, „Акварел“, „Корал“, „Галерия“ и др.

С територията от 91 декара „Морени“ е най-голямото ни предизвикателство по овладяване на пространствата, озеленяването, финия детайл на сградите и още много неща.

Както казват актьорите – това е най-добрата очаквана роля за нас. Подготвени сме, вече сме в най-добрата творческа възраст – ще се получи.

В тридесетгодишната история на „Планекс“ винаги сме контролирали желанията и възможностите си, за да можем да се концентрираме върху най-важното, да постигнем качествен продукт, да са доволни клиентите ни. Така ще бъде и с „Морени“. Проектът е достатъчно амбициозен, мащабен и е приоритет за нас.

Ако трябва да споделя мечтите си – те са за „Морени 2“.

ФАКТИ

Площ на имота: 90 910 кв.м
Застроена площ: 13 581 кв.м
Обща РЗП: 57 332.82 кв. м
Обекти в комплекса:
Общо 33 броя къщи и 256 апартамента:
- 13 триетажни жилищни сгради с 256 бр. двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти
- 15 еднофамилни къщи, разположени в 5 групи по 3 броя
- 6 еднофамилни къщи, разположени в 3 групи близнаци
- 12 еднофамилни къщи близнак, разположени в 6 групи с общ подземен гараж
Главен изпълнител: „Планекс проджект мениджмънт“

Източник: pds.bg

Пълният текст - в брой 5 на сп. ГРАДЪТ