Инфраструктура

Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле"

Нова архитектурна среда и дестинация за културен и кулинарен туризъм

Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" се намира на 15 км от град Бургас и е изграден в рамките на проект "Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация". Финансиран е от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Фонд за устойчиви градове, община Бургас. 

Комплексът включва три експозиционни сгради, кафене, демонстрационно бистро, многофункционална зала за изложби и събития, парково пространство и детска площадка. Непосредствено до него са новоизградени покрита лодкостоянка за рибарски лодки и обществен паркинг.

Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" и едноименното рибарското селище

Рибарското селище Ченгене скеле край Бургас е място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция. Неговата автентичност е пряко следствие от характера и идентичността на обитателите му и техния занаят, както и от неповторимата му архитектурна среда.

Пространствената му организация е подчинена на мрежата от изкуствени канали, прокопани при самото му създаване през 70-те години на миналия век. Жилищните постройки възникват спонтанно и без предварителен план, съобразно възможностите на собственика и вътреобщностни решения. Въпреки това всички те са подчинени на логиката на рибарския процес – имат две лица: едното е към водата, където са лодките и дворовете (обработка на улова, място за почивка), а другото лице е към тясна улица, където обикновено е предвидено място за гариране. Постройките често са разположени много близо една до друга и макар да са различни като големина и етажност, усещането е за човешки мащаб и уют. Колоритът на сградите се дължи на разнообразието на материали, цветове, предмети и детайли, използвани при строителството. Често срещано решение е използването на фургони и допълването им с навеси, пристройки и др.

Макар да е замислен като напълно нова архитектурна среда, Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ като структура и замисъл е вдъхновен от едноименното рибарско селище. Мащабът на постройките е съизмерим с този в селището, ориентацията е към морето, а архитектурният облик и изборът на материали са вдъхновени от рибарските къщи.

Цялостният замисъл на проекта за културно-туристическия комплекс цели:

- Подпомагане и популяризиране на рибарския занаят чрез демонстриране на традиционни рибарски практики, обучения, срещи и обмен между рибарите и посетителите на комплекса

- Стимулиране на рибарския занаят чрез създаване на работни места за местната рибарска общност и местното население

- Развиване на морската култура на населението: чрез изложби, обучения, семинари, пленери и други

- Създаване на публично пространство за нуждите на общността в с.о. Ченгене скеле и провеждане на събития, свързани с морето и рибарския занаят

- Алтернативна форма за свободното време за широк кръг от ползватели.

Проектът стартира през 2018 г. с изготвянето на „Концепция за развитие и програма за инвестиционна намеса за изграждане на Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, която определя основната програма и рамка. Проектът е разделен на три етапа, реализирани с различни проектантски колективи и разнообразно финансиране. Сградите за етнографски експозиции и кафенето заемат източната част на имота, зоната на многофункционалната сграда с площадното пространство, детската площадка и амфитеатъра към морето са в централната част и сградата за демонстрационна кухня е в западния край.

Сгради за етнографски експозиции и кафене – ПЪРВИ ЕТАП

Експозиционният етнографски комплекс се състои от три броя изложбени сгради, външни изложбени площи, както и приемна сграда - кафене.

Кафенето е приемната сграда в тази зона – тук е мястото за срещи, продажба на напитки, сувенири и билети. Ориентирано е към площадното пространство пред многофункционалната зала, където е оформена площадка с външни маси и пергола.

Предназначението на трите етнографските къщи е да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят. Целта е да се постигнат многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темите. А те са три - различни за всяка от къщичките:

Първата от тях е наречена Pontus Euxinus (от гръцки - "Гостоприемно море"). Тя носи едно от древните наименования на Черно море и има за цел да въведе посетителите, запознавайки ги с особеностите на местоположението, история и археология на Черноморския басейн, история на възникване и развитие на рибарското селище, флора, фауна и актуални проблеми, свързани с екологията.

Втората е озаглавена „Тайфа“, защото рибарството е сбор от различни хора и намира израз в множество техни практични умения: лодкарство, мрежарство, ветроходство, навигация, гмуркане, кулинария. Традиционните дейности изчезват, заместени от съвременните технологии и начин на живот, но същевременно те ни задължават да ги съхраним и представим по начин, който съвременността изисква. Средствата, с които са представени многопосочните дейности, са макети на различни системи за риболов, навигационни и комуникационни уреди, риболовно оборудване, инструменти, съдове, възли, мрежи, сигнални системи и др.

Третата носи името „Бурунтия“. Една от характерните особености на рибарското селище, която посреща посетителите и оставя траен визуален спомен, е разнородният предметен свят. Колекцията от материали, обекти, вещи с всевъзможен произход и предназначение подчертават чудатия характер на сливане между представата за съкровища и вехтории. Тя представя обитателите като пъстър сбор от индивидуалности, шарен портрет на хора с неповторим стил на живот.

Автор на експозициите е Венелин Шурелов.

Експозиционните сгради са ориентирани към алеята покрай укрепителното съоръжение на р. Отманлийска, под различен ъгъл една спрямо друга и "се разкриват" постепенно пред посетителя. Те са еднопространствени, а пред всяка от тях има преходно полупокрито пространство с пергола и място за демонстрации на занаяти.

Архитектурата на сградите за етнографски експозиции е пряко свързана с рибарското селище в непосредствена близост. Покривите са скатни с различни наклони и покритие с ламарина. Конструкцията им е дървена, с ферми. Дървени елементи има и при входовете на всяка от сградите, където се оформя преходно полупокрито пространство. Страничните фасади на експозиционните сгради са затворени и решени на принципа на колажа с редуване на цветни ламарини. При входа е оформена витрина, въвеждаща в експозицията на къщичката, а на гърба на сградата има облицовка с клинкер. Това многообразие от материали интерпретира строителството с подръчни материали, характерно за рибарското селище.

Многофункционална зала, парково пространство и детска площадка - ВТОРИ ЕТАП

Разработената във II етап многофункционална зала за широк обществен достъп помещава изложби и събития, свързани с тематиката на комплекса, с възможност за включване и на полупокритите външни площи пред залата. Архитектурното решение е дефинирано от едноскатен покрив, който, възползвайки се от силния наклон на терена, визуално “отваря” сградата от юг към морския пейзаж и “слиза“ почти дo нивото на терена от север. Така обемът на сградата от север не е натрапчив в отношение с околната среда, а от юг широкото остъкляване олекотява усещането за масивна сграда. Пред южната фасада на сградата са предвидени метални слънцезащитни перголи, следващи в инверсия наклона на покрива и подчертаващи входа на сградата. Главната фасада е изпълнена с композиция от цветни стъкла, които са обобщаващ мотив с останалите сгради.

Площадното пространство е ядрото на комплекса и през него се осъществяват връзките между отделите функционални зони. Чрез амфитеатъра той се свързва с морето и служи за място за почивка и съзерцание, както и за организирани концерти и постановки с естествен декор – морето и автентичното рибарско селище.

1 / 3

Изглед към площадното пространство с многофункционалната зала и кафенето. © SMILE G PHOTOGRAPHY

2 / 3

Сградите за етнографски експозиции и кафенето. © SMILE G PHOTOGRAPHY

3 / 3

Демонстрационното бистро. © SMILE G PHOTOGRAPHY

Бистро - ТРЕТИ ЕТАП

Бистрото със залата за демонстрации се явява трети етап от реализацията на Културно–туристически комплекс „Ченгене скеле“. Предназначено е да се представят традиционни рибарски ястия и специалитети, приготвени от характерните за района представители на морската фауна. Представлява едноетажна сграда, разположена в западната част на комплекса и ориентирана на юг и запад. Разполага с кухня, зала и тераса за демонстрации. От последните се открива чудесна гледка към Бургаския залив и входа на пристанището, през който излизат и се прибират рибарските лодки, забързани в своите ежедневни занимания.

Архитектурното решение на сградата е в стила на изложбените къщи на етнографския комплекс. Покривът е двускатен с покритие от ламарина, като южният скат продължава под формата на дървена пергола и покрива външната тераса. Цветовете на фасадите са в хармония с цветовото решение на останалите сгради в комплекса. Използвани са предимно естествени материали, като е търсена симбиоза с околното пространство, морето и рибарското селище.

Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ е ново публично пространство, което има потенциал да развива богата културно–образователна и развлекателна програма. То има всички предпоставки да се превърне в любимо място за хора от различни възрасти – парковата среда, близостта до морето, прекрасния изглед към Бургас, плажа и живописната природа в непосредствена близост. Но не по-малко ценна е връзката на комплекса с едноименното рибарско селище. Връзка не само визуална - на отсрещния бряг на реката, но съществуваща чрез живия обмен с рибарите – в демонстрациите на занаяти, разходките с лодки, кулинарните мероприятия, дори обикновените срещи и разходки из селището. Именно тази връзка между материалното и нематериалното културно наследство прави комплекса толкова специален, уникален и неповторим.

Автор на първата снимка: © SMILE G PHOTOGRAPHY И СТАНКО ЧОБАНОВ

Пълният текст - в брой 5 на списание ГРАДЪТ

Още по темата

Обратно нагоре ↑