Продукти и технологии

Колективното димоотвеждане в жилищни сгради – практичната естетика с грижа към общественото здраве

Коминът е практичен актив за всеки дом и важна част от отоплението. Продуктите на горенето от уред, работещ с газ, трябва да бъдат отведени безопасно от отоплителния уред към външната атмосфера. Специално проектирани да отговорят на изискванията на най-новите високоефективни кондензни газови котли и в съответствие с новите строителни разпоредби, колективните димоотводни системи позволяват едновременен прием на въздух и отвеждане продуктите на горене от котли на газ в многофамилни жилищни сгради. Димоотводните системи са адаптирани към индивидуални мощности на котли до 35kW и могат да се използват както при нови инсталации, така и при ремонт, предлагайки широка техническа гама за лесен монтаж и бърз достъп до комина за почистване.

Многофамилни сгради могат да се отопляват индивидуално, като се инсталира отделен отоплителен уред за всеки апартамент. Всеки отоплителен уред има димоотводна тръба, който се свързва в една обща коминна система. Най-често срещаният избор е газов котел, който осигурява отопление и битова гореща вода за целия апартамент. Има решения, които извеждат продуктите от горенето през външните стени на сградата, но това уврежда фасадата, както и здравето на жителите. Изходът от димоотвода трябва да бъде разположен отвън на безопасно разстояние от отвори, препятствия или горими материали. Изходите трябва да бъдат разположени в съответствие със специфична схема.  В някои европейски държави, като например Белгия, се забранява използването на битови комини, излизащи от предната фасада на която и да е сграда. Те крият риск димните газове да влязат отново в сградата през отворен прозорец и освен това не са толкова естетически приятни.

Коминът е практичен актив за всеки дом и важна част от отоплението. Продуктите на горенето от уред, работещ с газ, трябва да бъдат отведени безопасно от отоплителния уред към външната атмосфера. Специално проектирани да отговорят на изискванията на най-новите високоефективни кондензни газови котли и в съответствие с новите строителни разпоредби, колективните димоотводни системи позволяват едновременен прием на въздух и отвеждане продуктите на горене от котли на газ в многофамилни жилищни сгради. Димоотводните системи са адаптирани към индивидуални мощности на котли до 35kW и могат да се използват както при нови инсталации, така и при ремонт, предлагайки широка техническа гама за лесен монтаж и бърз достъп до комина за почистване.

Многофамилни сгради могат да се отопляват индивидуално, като се инсталира отделен отоплителен уред за всеки апартамент. Всеки отоплителен уред има димоотводна тръба, който се свързва в една обща коминна система. Най-често срещаният избор е газов котел, който осигурява отопление и битова гореща вода за целия апартамент. Има решения, които извеждат продуктите от горенето през външните стени на сградата, но това уврежда фасадата, както и здравето на жителите. Изходът от димоотвода трябва да бъде разположен отвън на безопасно разстояние от отвори, препятствия или горими материали. Изходите трябва да бъдат разположени в съответствие със специфична схема.  В някои европейски държави, като например Белгия, се забранява използването на битови комини, излизащи от предната фасада на която и да е сграда. Те крият риск димните газове да влязат отново в сградата през отворен прозорец и освен това не са толкова естетически приятни.

Като едни от пионерите в димоотвеждането с първата колективна димоотводна система още през 2004 година ние в "Амакс Газ" вярваме, че има практични и гъвкави решения, които да запазят естетиката и функционалността на една сграда и в същото време да са в полза на нейните обитатели.

ЗАЩО КОЛЕКТИВНО ДИМООТВЕЖДАНЕ?

Колективно димоотвеждане представлява вертикалната тръба (колективен модулен комин), която позволява извеждането на продуктите от горене от повече от един котел, поставен на всеки от етажите на сградата, намалявайки монтирането на различни отделни димоотводи, които иначе биха нарушили естетиката на сградата. Завършеният дизайн на колективната димоотводна система е дискретен и в същото време модерен, обединяващ функционалност и архитектурна интеграция, елиминиращ необходимостта от поставянето на котли близо до външни стени.

Основната тръба на системата трябва да има прав, вертикален контур без колена и чупки за по-лесно димоотвеждане и дисперсия на газовете в атмосферата, както и правилна изолация.  При колективната димоотводна система е препоръчително да се свързва само по един котел на етаж, като винаги той трябва да се позиционира възможно най-близо до вертикалния участък.

Колективният коаксиален комин е специално проектиран за отвеждане на продуктите от горенето на уреди със затворена горивна камера. Притокът на въздух за горене се реализира от елемент, монтиран на покрива и доставян от пространството между външната и вътрешната стена на елементите до всеки котел. Повече от 10 уреда със затворена камера не могат да бъдат свързани към един колективен комин. В случай на сгради с по-висока етажност трябва да бъдат инсталирани поне две системи. В долната част на комина е необходимо да се монтира елемент, осигуряващ аерация на постъпващия въздух и оборудван с дренажна тапа за регулиране на необходимия пресен въздух, в случай че тягата на комина е твърде висока поради дължината му.

Основните технически данни, позволяващи оразмеряването на всички необходими елементи чрез софтуерна симулация на димоотводната система, са:

  • Географска локация на обекта
  • Климатични данни за локацията
  • Количество газови котли
  • Предоставени от производителя пълни технически характеристики на горивната система на включените в инсталацията уреди
  • Етажна височина
  • Брой етажи
  • Разстоянието между последния котел и шапката на комина
  • Изолация на комина

Convesa предлага широка гама от различни решения в зависимост от вида на котела, вид монтаж на комина, брой отоплителни тела, атмосферни условия и други, правейки я подходящ избор при всяка инсталация. Обща характеристика на всички колективни димоотводни системи Convesа е използването на три основни елемента за запазване на височината между две връзки, като се използва 90° редуциран тройник със съответната необходима скоба, метър тръба и/или телескопичен елемент, позволяващи регулиране до правилния размер. За точното оразмеряване на комина е препоръчително да се направи изчислението на диаметъра въз основа на текущите регионални стандарти - БДС EN 13384-2. Освен това димоотводните системи от какъвто и да е тип са свързани с приложението на Европейската директива за строителните продукти CPD 305/2011. Декларацията за експлоатационни характеристики на интегрираната в строежа система ще гарантира както нейната дълготрайност, така и конструктивната безопасност към съседните елементи, здравето и безопасността на ползвателите.

Колективната коминна система на Convesa е изработена от подходяща неръждаема стомана AISI 3016L и може да се интегрира външно и вътрешно в сградата, минавайки през покрива й. Всичките модели колективни димоотводни системи Convesa са модулни и съвместими с присъединителните елементи на газовия котел. Системата ефективно отвежда продуктите от горенето в атмосферата, действайки като единен комин.

Благодарение на лесната интеграция с концентрични димоотводни модули, затворени херметически, колективните димоотоводни системи Convesa са перфектно изолирани от обкръжаващото интериорно пространство. Завършващите терминали на системата предпазват котлите от поривите на вятъра. Всички краища на елементите са защитени, за да предпазят от порязвания по време на манипулация с материала, а функционалността и модерният дискретен дизайн позволяват лесна архитектурна интеграция.

За повече информация относно ползите, начините на свързване и монтаж на колективна димоотводна система във вашия обект, моля, свържете се с „Амакс Газ“ ООД, официален представител на Convesa за България.

Пълният текст - в брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑