Продукти и технологии

Иновативно индивидуално кофражно решение за тунела "Железница"

PERI е световен лидер в производството и доставката на високотехнологични кофражни системи, скеле и компоненти, предлагащ услугите инженеринг и супервайзинг на обекта от експерти с богат опит. Техническите решения и отношението към партньорите на PERI са добавената стойност, която отличава компанията и запазва доверието към нея. 95% от продукцията се произвежда в Германия, където е и централата, а офисът в България навърши 20 години.

ЗА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“

Един от най-значимите за страната инфраструктурни обекти към днешна дата е тунел „Железница“ - тунел от АМ „Струма“, Лот 3.1., най-дългият пътен тунел в България с дължина приблизително 2 км. Съоръжението се състои от две еднопосочни тръби, като широчината на пътното платно в една тръба е 8,50 м. Тунелът е ситуиран в планинския масив южно от Благоевград и северно от село Железница. Проектът осигурява напречни връзки между двете тръби, общо 4 пешеходни галерии и 2 свързващи галерии за превозни средства през 300 м, както и аварийни ниши на всеки 150 м.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ PERI

Изпълнителят постави пред PERI задачата да се изпълни основната вторична облицовка на тунелните сечения с индивидуален тунелен кофраж, както и да даде индивидуални решения за аварийни и дренажни ниши по продължение на тунела, които се изпълняват заедно със кампадата от основната конструкция. Друго предизвикателство беше решението за аварийните уширения, пешеходни и автомобилни връзки между двете тръби на тунела, както и изпълнението на крайните кампади на тръбите по открит способ (порталите) чрез кофражната количка и индивидуално разработено решение за външния кофраж.

 

PERI РЕШЕНИЕТО

PERI подсигури супервайзор с богат международен опит от Испания, специализиран в инфраструктурни проекти, който присъстваше по време на асемблирането, тестването и изпълнението на първата кампада от тунела с цел гарантиране на правилната експлоатация и поддръжка на системата.

PERI България работи над кофражните решения за изпълнението на двете тунелни тръби от северния портал на тунел „Железница“ (към Благоевград) до средата на съоръжението (общо 84 кампади по 12 метра). За целта беше изготвено индивидуално кофражно решение заедно с Infrastructure Sales Support Unit, като кофражната обшивка беше произведена в България. Общата дължина на кофража е 12.1 метра, а теглото на обшивката е 40 тона.

За придвижване, позициониране и поемане на натоварването при бетониране е използвана кофражна количка PERI VARIOKIT Tunnel Carriage, която е снабдена с хидравлична система за движение по релсов път, както и за прецизно поставяне на кофража. Той е оборудван с пневматична система от вибратори, осигуряващи правилно уплътняване на положения бетон. Системата разполага с множество люкове по обшивката и дистрибутор за бетонпомпата, което позволява бетонирането да се извършва поетапно от двете страни на конструкцията за постигане на оптимално време на полагане и възможност за контрол по време на бетонирането. За последния етап от бетониране кофражът разполага с 3 отвора в свода (щуцери) за директна връзка на маркуча на бетонпомпата. Внедрена е и система за измерване на температурата на положената бетонна смес в реално време, чрез което може да се определи моментната якост на бетона и да се осигури оптимално време за декофриране.

През 48 м (4 кампади) се изграждат дренажни ниши за отичане и отвеждане на дрениралите от масива води през евентуални пукнатини и/или повреди в първичната (крепежна) облицовка извън тунела. За изпълнението им е произведена специална стоманена кофражна кутия, която се полага предварително, след което се затваря с основната кофражна облицовка на тунела и така дренажната ниша се изпълнява заедно с конструкцията.

Изпълнението на аварийните ниши е решено в три етапа. При първия се изпълняват стените на нишата към масива, като се използва вертикален кофраж TRIO за едностранно кофриране. Вторият етап се състои в отливане на свода на нишата чрез кофраж за кръгли елементи GRV, а за подпорна конструкция се използват кули MULTIPROP. Последният етап включва изпълнение на оставащия обем бетонна конструкция между свода на нишата и основната конструкция на тунела, за което е произведен индивидуален метален кофраж, който се интегрира към основната обшивка.

Предстои изпълнение на аварийните уширения и връзки, за което са направени разработки, включващи вертикален трегерен кофраж VARIO, стойки за едностранно кофриране SB и модулната инженерна система VARIOKIT.

PERI е сигурният партньор при инфраструктурни проекти благодарение на високотехнологичните системни решения за кофраж и скеле, съчетани с безупречен инженеринг и обслужване през целия строителен процес.

Обратно нагоре ↑