Сгради

Идентифициране, планиране и въвеждане на мерки на работното място за защита на хората след Covid-19

Преминаването през извънредно положение и завръщането на хората на работните им места ни изправи пред редица въпроси, свързани с това какви мерки да предприемем, кога и кой да ги направи и кое е най-важното и най-ефективно средство за осигуряване на безопасна и спокойна работна среда.

Повечето компании започнаха да въвеждат промени в начина на работа и средата още от самото начало. След първоначалното бързане е добре отново да направим анализ дали сме въвели всички необходими мерки и как те допринасят за защита на хората и непрекъснатостта на бизнес процесите. Тези мерки ще бъдат полезни на бизнеса не само в настоящата ситуация, а и за предпазване на екипите в завишена епидемиологична обстановка, в каквато живеем и работим почти всяка зима. Инвестицията в хората и средата ще се възвърне като дълготраен ефект в бъдещето и е една от положителните промени, които ситуацията ни принуди да направим.

След подробно и задълбочено проучване на мерките и насоките, които се препоръчват от водещи институции като Световната здравна организация, Европейската комисия за безопасност на труда, водещи компании и експерти, чието мнение ние уважаваме както и нашата експертност, екипът на "Иво Петров – Архитекти" изготви работен документ с насоки за безопасното работно място. Те имат препоръчителен характер и лесно се адаптират към съответната бизнес среда и начин на работа.

Как да адаптираме работната среда стъпка по стъпка, дори и след внедряването на някои мерки за безопасност

Промените в средата не могат да бъдат самоцелни, затова е важно да се започне с анализ на работния процес и спецификите на работа. Ако хората работят предимно в офис, тогава мерките следва да се съсредоточат върху дистанциране, хигиена, информираност, лична отговорност и микроклимат. Това важи и за производствата, но там трябва да добавим и допълнителните защитни средства и адаптация на сменния режим на работа, непрекъснатост – където е необходимо и оптимизация на оперативните разходи,  така че да бъде създадена ефективна и безопасна среда.

Преди да се предприемат промените, направете анализ на съществуващата среда. Къде и какви са потенциалните рискове за пренасяне на вируси и бактерии и тези за прекъсване на работния процес, кога и къде са ключовите места и часови пояси на струпване на хора в ограничено пространство. 

След направените анализи можете да прегледате таблицата по-долу, в която са описани основните видове мерки, и да изберете тези от тях, които съответстват на бизнеса ви. Предложенията за адаптация е добре да се съгласуват в отговорните лица в организацията и да се подготви информационна кампания за внедряването, спазването и контрола на мерките.

НАСОКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА СРЕДАТА И БИЗНЕС ПРОЦЕСА

Ние в ИПА се погрижихме да осигурим максимално безопасна и спокойна работна среда на нашия екип. Заедно с това екипът на ИПА направи свои пакет от насоки и препоръки, които споделяме с всички, имащи нужда от професионален и структуриран подход.

Основни видове мерки за безопасност на работното място след COVID-19

Основната цел е създаването на безопасна работна среда, която да вдъхва на служителите увереност и спокойствие.

Работни места и общи помещения.

Промените трябва да започнат от входното пространство, което се определя като първа линия на разпространението на вируси и лице на сградата. За отделните работни места целим осигуряване на достатъчно защитено лично пространство и безопасни общи помещения. Добре е да се погрижим и за микроклимата на сградата чрез настройка и ако е необходимо, подобрение на инсталациите, когато е наложително.

Въвеждане на висок стандарт за чистота на работната среда и работно място.

Чистотата в работното пространство вече има съвсем ново измерение. Освен мерките, които се предприемат от компанията, е добре всеки служител да бъде стимулиран и дори задължен под някаква приемлива форма редовно да почиства и дезинфекцира собственото си работно място. Мерките включват не само дезинфекция, но и специален режим на ползване на общите помещения, внимание към консумацията на храна и носене на лични предпазни средства в помещения, където не може да бъде осигурена необходимата дистанция.

Промени в работния процес и комуникацията.

Новата реалност, която настъпи вследствие на разпространението на COVID-19, се превърна в причина за въвеждането на редица промени, свързани с работния процес. Много компании въведоха изнесено работно място или т.нар. работа от вкъщи. Това наложи и промяна в провеждането на срещи, отчитане на работа и възлагане на задачи. Намаляват се физическите срещи и се стимулира редовна комуникация през онлайн платформи.

Визуална комуникация за мерките за безопасност.

Поставяне на стикери и указателни табели. Осигуряване на указателни постери за служителите и посетителите, дефинирайки посоката на човекопотоците и предупреждавайки за спазване на физическа дистанция и ясно дефинирайки новите правила за безопасност на работното място.

Информираност на хората и яснота при прилагане на мерките.

Запознаването на служителите чрез провеждане на информационни кампании с предприетите противоепидемични мерки – изработване на наръчници и кратки видеоклипове с цел обучение на персонала, плакати, разлепени из офиса или предприятието. Колкото по-информирани са служителите за новия начин на работа, предприетите мерки и задължения, толкова по-спокойно ще минат през процеса на адаптация и завръщане към нормалния режим на работа.
 

Лична отговорност на всички и подкрепа за хората.

Нормално е служителите да изпитват притеснения и тревожност при връщането на работа. Индивидуалният подход е важен. Добре е да се водят разговори и да се окаже необходимата подкрепа и даване на ясна информация. Изключително важно е да се въведат правила, които да са абсолютно ясни, за това как служителите да информират прекия си ръководител за съмнения за COVID-19 или такива за човек, близък до него. Всичко изброено дотук е невъзможно да работи добре, ако всеки член на екипа не е ангажиран лично с това да запази себе си и другите.

Насоките "Безопасно работно място - идентифициране, планиране и въвеждане на мерки за осигуряване на безопасно и спокойно работно място за защита на хората след COVID-19" са налични да ги свалите от сайта на "Иво Петров – Архитекти" (www.ip-arch.com).

Лична отговорност на всички и подкрепа за хората.

Нормално е служителите да изпитват притеснения и тревожност при връщането на работа. Индивидуалният подход е важен. Добре е да се водят разговори и да се окаже необходимата подкрепа и даване на ясна информация. Изключително важно е да се въведат правила, които да са абсолютно ясни, за това как служителите да информират прекия си ръководител за съмнения за COVID-19 или такива за човек, близък до него. Всичко изброено дотук е невъзможно да работи добре, ако всеки член на екипа не е ангажиран лично с това да запази себе си и другите.

Подготвено от "Иво Петров Архитекти"

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ

 

Обратно нагоре ↑