Продукти и технологии

Hoval: Непрекъсван производствен процес в индустриални сгради с ново поколение покривни климатични апарати

Споделяне

Костадин Джампалски, управител, "Ховал" ЕООД

„Всеки, който планира изграждане или обновяване на голяма еднообемна сграда като производствена фабрика, логистично хале, спортна зала, шоурум, обикновено предвижда и климатичната технология на ранен етап. Правилното проектиране позволява по време на експлоатация да бъде осигурен постоянен комфортен микроклимат за хора, машини и продукти с едновременен поглед върху ефективността и ниските експлоатационни разходи. Съществува и още един фактор, който е от огромно значение за производителността и генерирането на печалба, а именно работният процес да не бъде прекъсван по време на поддръжка и сервиз на оборудването за климатизация. С оглед на това Hoval обнови серията си покривни апарати TopVent® и техният достъп вече е изцяло от покрива", обяснява Костадин Джампалски, управител на "Ховал" ЕООД.

"Когато говорим за климатизация на индустриални сгради, трябва да имаме наблюдение не само върху техническите параметри на системите, но и върху начините за увеличаване производителността на служителите. За тази цел две условия трябва да бъдат изпълнени – комфортни условия на труд и непрекъсван производствен процес."

Неблагоприятните условия на труд от гледна точка на микроклимат като студено работно място през зима, горещо през лятото, липса на пресен въздух водят и до намален капацитет на работния процес. Проектирането на системите за отопление, охлаждане и вентилация в големи еднообемни сгради е специфично именно поради големия обем и височина на халетата.

Често се случва в едно хале да има различни производствени и логистични процеси, обособени в отделни зони без видима преграда между тях. Всяка зона изисква и своите специфични условия за температура, влага, пресен въздух и други. Чрез използването на покривните апарати RoofVent® и TopVent® от Hoval е възможно обособяване на отделните зони и поддържането на желаните параметри в тях. Това е възможно, тъй като всеки апарат може да работи както отделно, така и в обща система с другите. Тази гъвкавост позволява постигането на перфектен вътрешен климат за всички условия. Комбинирането на различните типове апарати дава възможност да се постигне баланс между инвестиция и добри условия на труд в индустриалните халета.

Непрекъсваният производствен процес е фактор, за който Hoval има идеалното решение. Новото поколение покривни апарати TopVent® C/S имат компоненти, които са достъпни от покрива, а това означава, че редовната поддръжка и сервизни дейности могат да се извършват, без да се засяга инфраструктурата и работните процеси в залата. По този начин  производствените машини и процеси в халето не спират и не се губят пари и време, докато системите се сервизират.

Децентрализираната концепция за отопление, охлаждане и вентилация на Hoval има и друго предимство

за големите еднообемни сгради, а именно – когато един покривен апарат трябва да бъде спрян за поддръжка или сервиз, другите апарати в халето остават в нормалния си работен режим и продължават да работят. Това означава, че само за кратко време може да се усети разлика в микроклимата и това ще бъде единствено в съответната зона. След включване на сервизирания апарат, температурата в зоната бързо постига желаната стойност.

Голямото разнообразие от типове апарати дава гъвкава възможност те да се комбинират по най-добрия начин за постигане на оптимален микроклимат и балансирана инвестиция. Покривните апарати RoofVent® работят с подаване на пресен въздух и висока степен на рекуперация, което осигурява необходимия дебит въздух в работната зона според нормите за проектиране на ОВК системи. Въздухът се затопля или охлажда чрез оползотворяване на енергия чрез вградения високоефективен пластинчат топлообменник.

Те са изключително мощни, високоефективни и икономични, и тази технология изисква определена инвестицията. Изчисления показват, че инвестицията се възвръща изключително бързо при производствени сгради, в които работният процес е много продължителен или денонощен. Колкото повече се използва системата, толкова по-бързо тя изплаща първоначалното вложение.

Добрият баланс между инвестиция и осигуряване на мощност за отопление и охлаждане идва чрез комбинацията с покривните апарати TopVent®.

Те работят на рециркулация и покриват мощността за целия обем. По този начин само няколко апарата с рекуперация на пресен въздух RoofVent®, комбинирани с повече на брой апарати на рециркулация TopVent®, стават идеалното решение за големите площи и обеми на индустриални сгради или спортни зали.

Гъвкавите децентрализирани решения от Hoval са доказани във времето и са предпочитан избор в производствените сгради по света и в България. През годините Hoval спечели доверието на много чуждестранни и родни инвеститори в индустриалния сектор като: "Асарел Медет", "Витте Аутомотив", ABB, SKF, "Триза", "Италфууд", "Мултивак", ЕТЕМ, "Либхер", "Костал", "Ариете",  "Осрам", "Хамбергер", BHTC, МД "Електроник", "Вили Елбе", "Шпинер", "Палемонтех" и др.

Системните решения на фирмата са доказали ефективността си в логистичните халета на DHL, "Карго-партнер", "Гебрюдер Вайс", RGS, "Орбико", "Дриймс Транс" и др. Спортните зали, които са реализирани с помощта на технологиите на Hoval, са едни от най-добре климатизираните – "Арена Бургас", "Арена Асарел", зала "Фестивална", зала "Триадица", "Марек Дупница", Баскетболна зала ЦСКА и много други.

Технически данни

■ дебит: 6000 m3/h до 9000 m3/h (от един апарат)
■ мощност отопление/ охлаждане: до 145  kW/до 87  kW  (от един апарат)
■ максимален брой апарати в една контролна зона: 20
■ максимален брой зони: 64
■ за сгради с височина min/max: 4.5 м/25 м
■ стратификация на температурата: само 1оС на всеки 10 метра височина
 

Вижте статията в брой 5/2022 на списание ГРАДЪТ в дигитален формат с вградени ИНТЕРАКТИВНИ ВРЪЗКИ и ВИДЕО съдържание

Обратно нагоре ↑