Сгради

Helen Koss представя: Офиса на Acronis Sofia, NV Tower

TEAM MEMBERS (www.helenkoss.com): Helen Koss, Velislava Panayotova and Cvetelina Mitkova IMAGE CREDITS: Alexandar Novoselski

Офисът на Acronis Sofia е разположен на 5 етажа в една от най-прогресивните офис сгради в София - NV Tower. Helen Koss Interiors получи задачата да разработи офис дизайн, базиран на идентичността на бранда на компанията. Разработването на разпределението и дизайна беше извършено чрез онлайн семинари в сътрудничество на различни екипи в компанията, локирани на различни континенти. Дизайнерският екип на компанията приложи най-високите стандарти и изисквания в проектирането по отношение на брандинг и корпоративна идентичност. Напълно бяха покрити стандартите по сигурността, хигиената и технологичните иновации.

Вдъхновението за осветлението в зоните за отдих и колаборации е черпено от хипнотизиращите творби на Джеймс Търъл. Oсновата на разработката на дизайна е взета от характерния бранд на клиента, нашият екип разработи визуално и пространствено възприятие за същността на компанията, като интегрира бизнес ценностите и визуалните елементи на марката в пространството. Офисът е декориран по такъв начин, че да остане в съзнанието чрез дълбокия характерен син цвят.

Дизайнът е базиран на данни и е разработен въз основа на количествени изследвания, събрани от клиентите и базирани на качествени изследвания като интервюта и работни срещи. Дизайнерският екип проведе няколко първоначални срещи, за да определи общите нужди на клиента. Данните са събрани от няколко места на вече съществуващи офиси на клиента по целия свят. Изследването включва интервюта с ключови служители, анализ на пространството, анализ на работния процес и анализ на ритуалите на компанията/ служителите, събрани от съществуващите фирмени центрове.

Обратно нагоре ↑