Продукти и технологии

Green Pages: Зелените сертификати– за сградите и за бъдещето на хората

Весела Вълчева-Макгий, Triple Green Group Bulgaria

Изпращаме 2021. След турбулентната 2020 – емблематична година на глобална пандемия, странна година на хаос и напрежение, имахме очаквания 2021 да ни върне в "нормалност". Но това не се случи точно така, както си го представяхме. Ние се адаптирахме, свикнахме с маски, с дистанционно общуване, с тестове, с работа откъдето може.

Пазарът също се адаптира, строителството не спря. В София бяха завършени няколкостотин хиляди квадратни метра нови офиси, та дори се и отдадоха и продадоха. В Европа се подписаха сделки, формулираха се амбициозни цели и се пренасочиха финанси. Европа e категорична в желанието си да е зелена.

И къде ни оставя всичко това в навечерието на 2022? Как изглежда бъдещето?

На пръв поглед нещата са малко песимистични. Новата година се очертава да започне без ясни държавни политики, без чуждестранни инвеститори, без нов бизнес и ново строителство, но със студена зима, високи цени на ток, газ и парно, инфлация, дори според някои – хиперинфлация.

От друга страна, чуваме, че пари има. А където има пари, ще има и бизнес и строителство. Ще има и промени. Никоя трансформация не става лесно и безболезнено. Но зимите отминават, а ние се адаптираме.

Едно е сигурно: Ще ни трябват зелени сертификати – за нашите сгради, а и за нас.

С прогнози за потенциално насищане на офис пазара и при нови изисквания за енергийна и ресурсна ефективност и декарбонизация на градската среда идва момент секторът да обърне внимание на застроената среда като едно цяло. Застроената среда включва не само сградите, но и инфраструктурата. Целта на инфраструктурата е да свързва сградите и да изгражда пространство за хората, но въпреки ясната и силна взаимовръзка решенията и процесите, които касаят сградите и инфраструктурата, са независими в много отношения.

Поради тази особеност се пропускат много възможности за синергия. Както сградите от ново поколение се разглеждат като цялостен организъм, така е необходимо да се идентифицира обща рамка от най-добрите практики, които да водят до устойчивост в цялата изградена среда.

Синергии между секторите

Нито сградите, нито средата могат да се декарбонизират сами. Единствено ако се подходи цялостно към застроената среда, ще е възможно да се постигне нулев въглерод и устойчиво развитие. Устойчиви решения по отношение на климатичните въздействия, стреса на околната среда и обществото на ниво индивидуални активи няма да осигурят устойчива среда за всички хора, ако инфраструктурата също не е устойчива. Човешкото здраве, качеството на въздуха и изграждането на култура определено са засегнати на ниво сграда, но няма да има значими резултати, ако инфраструктурата не улеснява нетния нулев транспорт и не осигурява зелена и достъпна социална среда.

Тъй като и двата сектора разчитат на подобни вериги за доставки, те споделят взаимодействия и възможности за повторно използване на материали и за изграждане на кръгова икономика. Секторът на зеленото строителство има повече от три десетилетия опит при определяне на механизмите, мерките и постигнатите цели за декарбонизиране на сградите.

Финансиране на проекти

Според Международната агенция по енергетика годишно са необходими глобални инвестиции в размер на 5 трлн. долара за създаване на устойчива инфраструктура за задоволяване на нуждите през 2050 г., като 1.2 трлн. долара трябва да бъдат осигурени от частния сектор. С новите изисквания на зелено финансиране инвеститорите ще трябва да преразгледат преходния и директен риск, свързан с изменението на климата, за своите активи и портфейли.

Тъй като капиталовите пазари са един от основните двигатели за инвестиции в изградена среда, те определят приоритетите за сектора, включително свързаните с климата и устойчивото развитие. Значителното пренасочване на средства дава възможност да се предприемат проекти за подобряване както на сгради, така и на инфраструктура, които да отговарят на критериите "зелени", като оповестяват ясни климатични цели. По-устойчивата изградена среда представлява активи с по-добро качество, поддържащи по-висок стандарт и осигурявайки по-добра инвестиция, което предполага спестяване на разходи през целия жизнен цикъл.

Обществени поръчки

Голяма част от глобалната електроенергия и бъдеща инфраструктура и сгради се финансират с публични средства. Обществената поръчка осигурява прозрачност на процеса за разходване на публични пари за изграждането и експлоатацията на вертикална и хоризонтална инфраструктура и играят основна роля в постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Договорите за обществени поръчки могат да ускорят програма за устойчивост на инфраструктурата, като се придържат към принципи на прозрачност, балансиране на финансовата и нефинансовата стойност и ангажиране с нетни нулеви емисии плюс по-широки ползи за околната среда.

Споделени възможности за декарбонизация

• Електрификация на сгради в съответствие с закупуване на възобновяема енергия от енергийния сектор

• Електрификация на обществени и частни превозни средства, съобразени с възможностите за възобновяема енергия

• Сгради и мобилност, поддържащи модална промяна за активен транспорт с нулеви емисии

• Избор на материали с по-ниска въплътена енергия

• Намаляване на емисиите от етап на строителство

• Подобряване на качество на въздуха чрез намаляване изгарянето на изкопаеми горива за производство на енергия

• Сгради и инфраструктура, стимулиращи повишена активност на обитателите на квартала

• Зелена инфраструктура и природа в градовете

Пълният текст - в брой 6 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑