Сгради

Central Рark Бургас

Споделяне

Научете повече за сградата, участник в Национален конкурс "Сграда на годината" 2022, в предстоящия брой 6 на списание ГРАДЪТ 

Най-модерни концепции за бизнес и жилищни имоти

Проектът "Central Park Бургас", който вече навлиза във финалната си фаза на изграждане, е от стратегическо значение за региона и заема водещо място със своята модерна концепция за бизнес и жилищни имоти в страната. Комплексът се нарежда сред проектите, които могат да посрещнат предизвикателствата на post-covid средата на работа и живот. Оптимизирани бизнес пространства, които доставят всичко необходимо за ефективност на работния процес, в съчетание с паркова, градска среда и изгледи към морето. Co-working пространството, вече готово и с капацитет едновременно работещи 2500 души, осигурява продуктивна среда за млади и енергични специалисти, които търсят почти невъзможното съчетание на работно пространство с вдъхновение и комфорт без излишни усложнения.

Изчерпателност на всички видове услуги без нуждата от допълнителна логистика е един от стремежите на инвеститорите от „Триа инвест“. Другите две основни цели при реализацията на проекта са изграждане на модерни пространства, подходящи за IT хъб в Югоизточна България, както и устойчива екосистема на работа и живот. Последните две се изпълват със съдържание с внедрените най-модерни цифрови и IT решения при строителството на комплекса без нито един компромис. Използват се възобновяема енергия и пасивни технологии за осветление, отопление и охлаждане. Строителството отговаря на най-високите световни стандарти и са приложени всички средства за ограничение на въглеродните емисии. В конструкцията на сградите e използвана иновативна система за олекотяване на плочите COBIAX. Инвеститорите се гордеят с изградените оптични магистрали, които свързват всеки елемент от сградните площи, с контрола на достъп, реализиран с последната иновативна платформа на BOSH, с дълбочинната интеграция с IP адреси до ниво осветително тяло, както и с интелигентното управление с BMS платформа FMCENTER, ефективно въведена и функционираща в редица бизнес и жилищни комплекси в Германия, Австрия, Турция и други държави.

Central Park Burgas
РЗП за проекта: 
109 000 кв.м, 45 000 кв.м подземен паркинг
РЗП за завършена част: 47 320 кв.м, 25 000 кв.м подземен паркинг
Брой етажи/работни места: 20 надземни, 2 подземни, над 4000 работни места
Инвеститор: „Сентрал парк Бургас” ЕООД
Проектант: арх. Димитър Иванов Шаренков
Изпълнител: БМ ООД с управител Здравко Станчев
Срок на цялостно завършване: краят на 2023 г.

Да работиш и живееш на едно място

Това е концепция, заложена още с първата копка на "Central Рark Бургас", а на последната миля преди цялостната му реализация е видно, че е постигнат балансиран микс от офиси, жилища, retail зони, подземен паркинг, бизнес инкубатор и co-working зони с възможност за създаване на подходяща среда за концентрация и обучение на кадри.

Първа фаза на комплекса в Бургас включваше първите три сгради – офисна, жилищна и една със специално предназначение – медицинска лаборатория “Лина“, разположена на 9000 квадрата площ. Всяка сграда е с две партерни нива с обслужващо предназначение – заведения, магазини, офиси на оператори на комунални услуги, насочени основно към живеещите в комплекса. Паркирането е изцяло подземно на две паркинг нива.

В резултат на пандемията, предвид утвърдената тенденция за работа от дистанция, инвеститорите увеличиха първоначално предвидените co-working зони, като са включени допълнително такива площи в следващите фази на реализация на комплекса – скоро предстои въвеждане в експлоатация на фаза 2 от проекта. Към момента в експлоатация са въведени 1-ва жилищна сграда, 1-ва офисна сграда, както и модерната медицинска лаборатория.

Офисите в Central Park са най-високия клас А

Подсигурени са всички необходими изисквания съобразно международните стандарти и спецификации за офисни площи. Етажните разпределения са проектирани за максимална гъвкавост с цел удовлетворяване изискванията на конкретните наематели. Няма изискване на наемател, което да не може да бъде изпълнено. Етажите в офисната част са планирани и изградени, за да могат да функционират както отделно, така и функционално свързано с останалите. Високоскоростните оптични връзки, тяхната диверсификация и резервираност, захранващите мощности с добавени фотоволтаични централи на покривите са само част от акцентите, постигнати в резултат на професионализма и високата квалификация на изпълнители и проектанти.

Партерните нива са с изцяло с пешеходен и велодостъп за максимално удобство на посетителите и ползи за retail зоните. Това дава възможност за осезаемо разгръщане на паркова среда с богато озеленяване и благоустрояване на площите около сградите – съседният парк „Света Троица“  буквално прелива в комплекса. Достъпът с автомобили е през подземните нива, като подходите са чрез рампи и подземно през тунел от прилежащия булевард. Осигурени са над 1500 паркоместа за нуждите на ползвателите и посетителите на комплекса. Изградена е и пешеходна и велопасарелка над булеварда за връзка с парк „Света Троица“.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Авангардно са приложени системите на COBIAX в конструкцията на всички сгради – намаляват се собственото тегло, дебелините и количествата на необходимия стоманобетон и най-вече въглеродният отпечатък, който оставя реализацията на сградата. Технологията ползва много по-малко ресурси – материали, човешки труд и тежка строителна механизация, при реализацията на строителството и позволява висок темп на строителство. Съвкупният ефект от енергоспестяващите мерки за периода на експлоатация - окачените фасадните системи с нискоемисионни стъкла, високоефективната топло- и шумоизолация, системите за климатизация и вентилация клас А, изградените фотоволтаични централи на всички покриви, 100% LED осветление и специалното управление на асансьорите превръщат комплекса в проект без аналог както в региона, така и в страната.

Втора фаза приключва до 31.12.2022 г. – в момента се въвежда в експлоатация. До средата на 2023 г. е окончателното завършване на целия комплекс (трета фаза).

Обратно нагоре ↑