Сгради

Cache Atelier: Тенденции 2022 - устойчивост, зелени проекти и офис архитектура

арх. Мила Иванова, Cache Atelier

През 2022 продължаваме да наблюдаваме все по-широко застъпени факторите именно за зелените проекти и устойчивостта при избора на клиентите ни за локация на работното им пространство, независимо дали говорим за преместване или изцяло нова локация. Идеите в тази насока не само се срещат все по-често в обществото, но и намират израз в изискванията и заданията на компаниите, което е чудесно. Иска ни се обаче да се случва все повече и по-широко застъпено. Факт е, че това е определящ фактор най-вече за големите международни компании, които или управляват и заемат големи пространства, или имат реално офиси в много локации по света. Изхождайки от това, в техните стандарти вече има заложени политики, насоки, критерии, които трябва да покрием.

Разбира се, имаме и добри примери сред по-малки и изцяло български компании, но определено са по-малко. Виждаме и че при тях това започва да е важен елемент от работното пространство, така че като цяло вървим в правилната посока. Доказателството е, че големите и добри проекти за офис сгради вече въплъщават в себе си тези концепции и стандарти, прилагат ги и са активен аргумент за качеството им при преговори с потенциални клиенти и наематели. Наблюдаваме изключително развитие при проектирането и изпълнението на сградите в тази насока през последните 7 години – в началото добрите проекти се брояха на пръсти, сега имаме възможността да работим и да организираме работните пространства на клиентите именно в такива сгради почти в 100% от случаите – заслуга, която неоспоримо трябва да признаем на инвеститорите.

Социалните и пазарните промени и проектирането на модерния офис

Ясно е, че най-големият социален фактор през последните години е COVID-19 и празните офис пространства, които той създаде. През този период всички говорихме за хибридния начин на работа, ще изчезне ли офисът. На един от тези въпроси, мисля, намерихме отговора – ще изчезне ли офисът – не. Ще се промени ли? В повечето случаи – да. Истината е, че през последните 2 години работата ни не е намаляла – даже напротив. Факт е, че имаме проекти, в които трябва да преосмислим някои вече завършени и функциониращи офиси, но те са малко. В повечето случаи работим по нови пространства, които вече взимат предвид новата ситуация. Нямаме наблюдение относно драстично свиване на офис площите на компаниите или пък тоталното им освобождаване – да, видът и функцията им се промениха, но не коренно. Отделят се повече пространства за срещи и колаборация, типа на работни места е различен или по-скоро начина им на използване от служителите, но офисите сами по-себе си запазват основната си сърцевина – единствено площното съотношение между отделните зони е преосмислено.

Това е валидно за повечето офис пространства. В последните години е факт, че технологичните компании са тези, които определят активното движение на проектите, но има и друг тип бизнеси, който също вече обръща поглед към качеството на работната си среда. При тях COVID като социален фактор повлия, но в много по-малка степен, тъй като естеството на работа им е различно и в повечето случаи не позволява въвеждането на хибриден модел на работа. В този ред на мисли има сегменти, които продължиха да работят постоянно през последните 2 години, но пък в тях виждаме промяна от друго естество. Все още имаме и проекти, които залагат на кабинетен принцип, отново продиктувано от начина им на работа. Така че не всички проекти се въртят около идеята за open space, която най-често изниква в съзнанието ни, когато говорим за съвременни офис пространства.

Икономическата несигурност от своя страна се оказа много сложен и непредвидим момент. От чисто строителна гледна точка е трудно да се прогнозират бюджети и инвестиции месеци напред, което постави всички ни заедно като екип (наемодатели, клиенти и архитекти) в ситуация, в която трябва да сме много гъвкави в решенията си, без да правим компромис с качеството, което всички търсим накрая. Чудесно е, че във всички проекти успяваме да работим като силен екип и да се справяме с тях. Не е лесно, но опитът и експертизата, която имаме всички, са решаващи.

Съвременните офис сгради и новите изисквания за здраве и безопасност

Както вече засегнахме темата, съвременните и подчертано добри проекти залагат на тези аспекти още в проектирането на самите сгради. Така ние като архитекти, които проектират пространствата в детайл, след това имаме добра основа, която да се надгради. Световните производители на климатизация и осветление положиха много усилия за разработка на продукти, които да отговорят на пандемичната обстановка. Но тяхната добавена стойност трябва да се разглежда абсолютно извън границите на COVID-19. Влагането на такива системи ще подобри трайно здравословната работна среда. Винаги се опитваме да търсим положителната страна на всяка ситуация – така че това е още една трайна следа, която ще остане след последните 2 години.

Дистанцията е елемент в съвсем друга категория. Елемент, който трябва да забравим възможно най-бързо. Ясно е, че това беше първосигналното решение на една нова реалност за всички ни – маски, дезинфектанти, стрелки из офисите, плексигласови прегради между работните места. Това беше единственият начин, по който можехме да реагираме на една непозната ситуация, и това беше правилният и отговорен начин.

Сега – 2 години по-късно - смятаме, че ситуацията е вече доста по-позната и поне от гледната точка на момента - овладяна. Наблюденията ни са, че хората се умориха да живеят на 1.5 м разстояние един от друг. Това противоречи на всичко, което ни прави разумно общество. Усилията на много хора по света ни позволиха заедно всички като население на Земята да се справим. Сега е време да вземем всичко полезно, на което се научихме и въведохме през тези 2 години, да го използваме и да погледнем напред.

Съществуващи офис сгради - възможности за трансформация

За трети път ще споменем добрите съвременни офис сгради, което само по себе си е доказателство, че вече имаме много, много качествени проекти. Един от факторите, който ги прави такива, е експертизата на колегите, които проектират самите сгради. Ясно можем да разграничим архитектурните студиа, в чиито проекти прозират опитът и подходът. Когато започнем да работим в детайл по пространства в такива сгради, това си личи ясно. Модулност, вградени системи, цялостни функционални решения – това са неща, които дават чудесна основа, която ние да изпълним със смисъл по начин, който да отговаря на нуждите на клиента. Именно разнообразните нужди на различните компании и възможността да сме гъвкави в предложенията ни към тях са производни на добрия изначален проект. Това се доказа и в случаите, в които трябва да преосмисляме вече създадени пространства – в някои сгради това е голямо предизвикателство, в други е доста по-лесно.

Истината е, че винаги когато стартираме проект с клиент, се опитваме заедно да погледнем 3-5-10 години напред – да опитаме да предвидим какво би се променило и това до какви промени би довело във физическото измерение на пространствата. Влагаме решения, които биха спомогнали за по-лесно конфигуриране и трансформация. През последната година това изключително ни улесни в промяната на офис проекти, които сме завършили преди 4-5 години.

Wellness, fitness, hospitality, F&B, flex, relax…

Ако обърнем поглед към новите проекти за технологичните компании, по които работихме през последните години и при които промяната на работния модел вече беше фактор, тези функции заемат все по-централна роля в пространствата. Офисът вече възприемаме като хъб, който изпълнява по-скоро ролята на място, където хората да се срещат, обсъждат, генерират идеи ЗАЕДНО. Хибридният модел на работа предоставя в много случаи избор на служителите – дали да работят от вкъщи или от офиса. Но е ясно, че именно комуникацията на живо е нещо, което води прогреса и иновациите. Нещо, което дава характера на една компания и я прави различна от всички други. Ясно е, че home office моделът е удобен за много хора и е много подходящ за определен тип работа.

Задачата ни е да подкрепим характеристиките на офис пространствата като нещо, което да привлича хората да са заедно там – да си общуват и комуникират идеи. Непосредствеността на тези срещи не може да бъде симулирана от какъвто и да било software. Именно всички изброени аспекти спомагат за това непосредствено общуване. Защо да стоя 5-и пореден ден вкъщи, ако мога да отида до офиса, да се видим с екипа ми на живо, да обядвам с тях, след което да довърша работния си ден в някое от работните пространства, които са на разположение, или пък просто да мина през фитнеса в непосредствена близост и да се прибера тогава. А утре да свърша персоналните си задачи от вкъщи. Именно удобствата в този аспект – разнообразни места за срещи и колаборация, презентационни пространства, детски зони, подкрепят новите офиси като място, където да се заздравят и развият отношенията между хората, където да усетиш, че си част от големия екип на компанията, споделяш нейните ценности и виждания.

Cache Atelier: Проекти - дизайн, решения. ОФИС ПРОСТРАНСТВО GTC

По всички споменати по-долу проекти работихме през последните две години. Заради COVID пандемията някои от тях продължиха по-дълго, други бяха замислени и изпълнени в изключително кратък срок, а някои дори претърпяха по няколко промени в движение, реагирайки на постоянно променящата се обстановка. Интересното във всички тях е, че са работни пространства на компании, които се занимават с различен бизнес, имат индивидуален подход към работата си и възприеха решения, които по един или друг начин реагират на COVID обстановката.

Офис пространството на GTC e разположено в Advance Business Center и помещава екипа на компанията, който се занимава с изграждането на предимно офис и търговски сгради в Европа. В проекта се изправихме пред интересна и не толкова често срещана задача в практиката ни през последните години – работата на екипа на компанията в София, трябваше да бъде организиран на кабинетен принцип, заставайки в съвсем различна позиция от Open space пространствата. Интересно беше да предложим своята интерпретация на такъв модел и да предложим нашето виждане за това как трябва да изглежда и функционира един корпоративно насочен офис в наши дни. Всички кабинети и зали за срещи са организирани около общо пространство за почивка, бързи срещи и колаборация между отделите в компанията, което е естествено продължение на зоната на рецепцията. Фактът, че офисът на компанията е разположен в сграда, която е построена имено от нея, ни убеди, че трябва да търсим активна връзка между вътре и вън.

Активен и обединяващ елемент във всички зони е декоративната дървена обшивка с растер, кореспондиращ с характерната фасада на самата сграда. Подчертано индустриалните елементи на видимата конструкция и инсталации излагат на показ самата сграда отвътре като готов краен продукт, дело на екипа, който реално работи в самото пространство. Представителността и корпоративното усещане е търсено в преобладаващите дървесни финиши и монохромна тоналност на пространството в контраст с индустриалните елементи в черно и използването на естествена зеленина. Деликатни цветни акценти допълват пространството и внасят допълнителен уют и топлина.

1 / 3

Работните места са изградени на кабинетен принцип, като всеки персонален офис има свой собствен кът за бързи срещи с меко сядане.Фотограф: Минко Минев

2 / 3

Фотограф: Минко Минев

3 / 3

Фотограф: Минко Минев
На всеки етаж работното пространство е комбинация от работни места, зали за срещи и зони за колаборация, които са и активен цветен акцент в офиса Фотограф: Минко Минев

ОФИС ПРОСТРАНСТВО HYPOPORT

Подходът на HYPOPORT към изграждането на новото им офис пространство в София беше различен спрямо най-често срещаната практика за наемане на площи. За новия дом на компанията те решиха да закупят своя собствена сграда и да изградят всички основни системи (осветление, отопление и вентилация, архитектурни системи и обзавеждане) с мисъл за по-далечно бъдеще. Младият екип на компанията се занимава с разработката на технологични решения за продажба и отдаване на недвижими имоти. Всеки от етажите на офиса се състои от работни места в отворено пространство, преливащи в дефинирани зони за колаборация и зали за срещи в различна големина.

Интересен е подходът за добавяне на допълнителни гъвкави работни места в околовръст на цялата фасада, които са разнообразни по характер и са обединени от един непрекъснат функционален елемент. Подчертано индустриалният характер на офис пространството съответства на младия дух на компанията с преобладаващия видим бетон, монохромна работна среда и цветни акценти в зоните за колаборация и залите за срещи. Обедняващия елемент, приютил гъвкавите работни места около фасадата в дървесен финиш, и леката свежест на естествената зеленина допълват пространството, като внасят топлина чрез естествените си материали.

1 / 3

Фотограф: Минко Минев

2 / 3

Фотограф: Минко Минев

3 / 3

Фотограф: Минко Минев
Пространството е решено в светли тонове с цветни акценти и дървесни финиши Фотограф: Георги Петев

ОФИС ПРОСТРАНСТВО HYPERSCIENCE

Новият офис на Hyperscience се разполага на 15-ия етаж на NV Tower и предлага впечатляваща 360-градусова гледка към всички страни на София. Компанията се занимава с технологични разработки на автоматизирани продукти и работното им място е комбинация от отворено пространство и множество зали за срещи с различен размер и типология на обзавеждане, тъй като по-голямата част от работата на екипа преминава в колаборация и комуникация с екипите на компанията в САЩ и Европа. В допълнение към пространството са изградени зони за колаборация и бързи срещи и зона за събирания и презентации. В офиса има специално отделен кът за децата на служителите на компанията, а терасата с впечатляваща гледка към града е предпочитано място за срещи и почивка през топлите месеци на годината.

Офис пространството е с индустриален характер в комбинация с активни цветни акценти в зоните за колаборация и залите за срещи. Разделението между отделните групи работни места се постига посредством гъвкави и подвижни елементи, което дава възможност за динамична промяна в групирането на екипите спрямо моментните нужди на компанията.

Офис пространството предлага различни зони - за екипна работа и тиха работа Фотограф: Минко Минев

ОФИС ПРОСТРАНСТВО FORSTA

Офис пространството на Forsta в София беше проектирано и изградено в разгара на пандемията и поради динамичната обстановка претърпя коренна промяна от първоначално замисленото. Промяна, която е продиктувана от приложения нов хибриден модел на работа. Офисът е разделен на няколко подзони - за екипна работа, за фокусирана и тиха работа и места за срещи и колаборация, като последните са в превес, продиктувано от основната функция на пространството да бъде хъб за срещи и колаборация между хората на живо. Поради спецификата на сградата и желанието възможно най-много да се улови естествената светлина офисът е проектиран в светла тоналност с цветни и дървени декоративни елементи. Акцент е поставен именно върху отворените зони за срещи и колаборация, които предлагат гъвкавост и различен тип конфигурация и типология на обзавеждането.

1 / 4

Фотограф: Минко Минев

2 / 4

Фотограф: Минко Минев

3 / 4

Фотограф: Минко Минев

4 / 4

Фотограф: Минко Минев
Офисът е от полуотворен тип, като различните зони за колаборация и зали за срещи оформят отделните зони с работни места за екипите Фотограф: Минко Минев

ОФИС ПРОСТРАНСТВО PAYSAFE

Първият офис на Paysafe извън рамките на София отвори врати през 2021 г. във Варна. Разрастването на компанията намери своя естествен ход в морската ни столица, като продължава общата концепция на компанията за изграждане на висококачествена работна среда. Типичните за Paysafe полуотворени и просторни пространства с огромно разстояние между работните места, удобни и високотехнологични зони и зали за срещи намират своя отговор и в новия офис на компанията. Пространството е от полуотворен тип и е разделено на отделни просторни зони посредством обеми за колаборация и зали за срещи и стъклени прегради, за да се запази разпространението на естествена светлина навсякъде в пространството. Активен цветен акцент са общите части, които са препратка към впечатляващите гледки към морето, които се откриват от работните места, и многоцветните комбинации в залите за срещи. Paysafe продължават с всяко ново пространство да предлагат комфорт и простор за служителите си и работна среда, която предразполага към екипна работа и колаборация.

1 / 4

Фотограф: Минко Минев

2 / 4

Фотограф: Минко Минев

3 / 4

Фотограф: Минко Минев

4 / 4

Фотограф: Минко Минев
Обратно нагоре ↑