Сгради

БГ Агро - нова корпоративна сграда във Варна

Корпоративната сграда на "БГ Агро" АД е ситуирана в ъглов имот на ул. "Генерал Колев" и ул. "Атанас Георгиев" в централната част на Варна. Концепцията на сградата е да бъде дом на бизнеса, намерила символен израз на възходящата посока на успеха в белите елементи на фасадата, изработени от Krion, иновативен материал - акрилен камък. Обемно-пространственото решение е резултат от анализ на средата. Структурата от овални и елегантни форми вписва сградата в ограниченото от пространство централно градско място и създава запомнящ се архитектурен образ. Големи двойни стъклопакети от AGC Stopray Vision осигуряват светлинния и звуков комфорт. Функционално са предвидени два подземни етажа за паркиране и шест надземни. За по-голямо удобство и поради липса на пространство подземните паркинги се обслужват от високоскоростен автомобилен асансьор на OTIS. На партерния етаж е предвидено представително фоайе и рецепция, на петте етажа са ситуирани офиси. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонна със скелетно-безгредовa схема и само три свободно стоящи вертикални конструктивни елемента, което позволява максимална гъвкавост при организацията на интериорите в зависимост от текущите нужди на ползвателите. Фундирането е с обща фундаментна плоча с дебелина 100 см. Дебелината на етажните плочи е 25 см с изтъняване до 15 см в зоните на санитарните помещения и терасите, за да се избегне разминаване на нивата в подовете при полагане на финишните настилки. За връхната конструкция са използвани бетон клас C30/37, C35/45 за подовата конструкция и C30/37 за вертикалните елементи. Армировъчната стомана е клас B500B. Сградата е обезпечена технологично и инфраструктурно с интелигентни съвременни решения. Енергоефективността е постигната чрез най-модерната фасадна система на Schuco FWS CV60 с двукамерен стъклопакет от висококачествено стъкло AGC Stopray Vision 50Т, 8 мм. Белите фасадни елементи са от Krion - иновативен материал, който дава възможност за постигане на сложни триизмерни форми чрез термоформоване. OTIS е доставчик на асансьорите за пътници и автомобили. Централната климатична инсталация е с VRV технология на LG. BMS система управлява сградните инсталации и мониторинг.

Обект: Корпоративна сграда БГ АГРО
Местоположение: Варна
Възложител: "Гифта" АД 
Архитектура: STARH
Гл. изпълнител: "Планекс" ООД
Фасаден инженеринг и изпълнение: "Тал Инженеринг" ЕООД
Година на проектиране:  2017
Година на реализация: 2019

 

Площ на имот: 470 кв.м

Застроена площ: 278 кв.м

Разгъната застроена площ: 2 270 кв.м

Обект: Корпоративна сграда БГ АГРО
Местоположение: Варна
Възложител: "Гифта" АД 
Архитектура: STARH
Гл. изпълнител: "Планекс" ООД
Фасаден инженеринг и изпълнение: "Тал Инженеринг" ЕООД
Година на проектиране:  2017
Година на реализация: 2019
Площ на имот: 470 кв.м
Застроена площ: 278 кв.м
Разгъната застроена площ: 2 270 кв.м

Нашият „Дом на бизнеса“ е с вдъхновяващ архитектурен образ

Ненко Ненков, изп. директор на "БГ Агро" АД

Г-н Ненков, може ли да ни разкажете инвестиционната история на вашата корпоративна сграда като инвестиция и срокове на реализация?

- "БГ Агро" АД е водеща българска компания, специализирана в едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция. Нашата компанията е лидер на пазара и един от най-големите земеделски производители в страната. Растежът на дейността ни през годините наложи да инвестираме в корпоративна сграда, отговаряща на успешното ни развитие.

Концепцията, която заложихме, е сградата да бъде „Дом на бизнеса“ с вдъхновяващ архитектурен образ, както и да бъде реализирана с иновативни материали и технологии от пазарните лидери в бранша. Както и не на последно място - да може да бъде изпълнена с качество и прецизност в рамките на двегодишен период.

Какви бяха вашите планове и потребности и как те бяха отразени в заданието към архитекта?

- Нашите планове бяха сградата да бъде проектирана изцяло за нуждите на компанията и да осигурява  комфорт при ползването й. Поради това в архитектурата трябваше да бъде пресъздадена възходящата посока на успеха. Визията на сградата е да бъде елегантна, с чисти линии и запомнящ се архитектурен образ и за осигуряване на максимална гъвкавост при организацията на интериорните пространства да се проектира с възможно най-малко конструктивни елементи.

1 / 2

2 / 2

Какви бяха вашите изисквания по отношение на използваните материали и усещането за комфорт на ползвателите и как ще коментирате резултата и взаимодействието с проектант и изпълнител?

- Основните ни изисквания бяха сградата да е обезпечена технологично и инфраструктурно с интелигентни съвременни решения и с висока степен на енергоефективност. В резултат на прецизно зададените от нас параметри сградата беше проектирана и изпълнена до най-малкия детайл спрямо нашите изисквания и нужди.

Като основен изпълнител "Планекс" ЕООД изпълниха проекта с изключителна точност и отношение към детайла. Най-голямото предизвикателство пред нас и пред тях бяха подземните гаражи, тъй като дълбочината, на която беше нужно да се слезе, се оказа 7 м. Особено трудно беше прокопаването на терена, имайки предвид, че почвата е мергел и изкопните работи бяха максимално затруднени. Укрепването на съседните имоти с анкери също беше немалко предизвикателство за изпълнителите.

Концепцията на арх. Станиславов за пресъздаване на възходящата посока на успеха в проекта бе материализирана в белите елементи на фасадата, изработени от Krion. Акрилният камък Krion e съставен от природни минерали и нисък процент смоли с висока устойчивост. Този камък няма никакви пори, антибактериален е без всякакъв вид добавка, устойчив на износване, лесен за корекция и изисква минимална поддръжка. С него се работи като с дърво, което позволява създаване на извити участъци и постигане на различен дизайн, които не могат да се получат с друг материал, и позволява създаване на безшевни секции, предотвратяващи поглъщането на течности и улесняващи почистването и поддръжката. Не на последно място, Krion е екологичен материал и е 100 % рециклируем.

Тъй като производството и монтажът на Krion в България по начина, по който бе проектиран на нашата фасада, не бяха изпълнявани никъде, поискахме и съответно получихме съдействие от Porcelanosa Group - Испания. Техен ангажимент беше производството на фасадните елементи и доставката им до България на модули. Освен това предоставиха техни монтажници, които в рамките на месец партнираха с екипа на "Тал Инженеринг" и контролираха монтажа на нашата сграда.

Друго голямо предизвикателство пред нас и изпълнителите на фасадата - "Тал Инженеринг", беше цялата фасадна обвивка, стълбищните стъклопакети и сложните ъглови овални стъкла. Най-сложни за изпълнение бяха овалните стъклопакети, които след неколкократни опити за изработка в България бяха огънати в завода на Schuco в Германия. "Тал Инженеринг" с голяма прецизност инсталира това високотехнологично и единствено подобно решение за страната.

Така с общи усилия и сътрудничество между инвеститор, проектант и главен изпълнител днес имаме една високотехнологична сграда, припозната от нас и нашите служители като нашия „Дом на бизнеса“.

Да създаваш от сложното – просто

Арх. Светослав Станиславов, STARH

Какви бяха заданието и изискванията на инвеститора на проекта "БГ Агро", как стартирахте работа?

- Работата по проекта стартира след разговор с Ненко Ненков, на който обсъдихме плановете му да инвестира в нова корпоративна сграда на "БГ Агро" АД. Стана ясно, че освен необходимост от физическо място компанията има нужда от нов дом, който най-добре да олицетворява нейното успешно развитие. От една страна, трябваше да създадем сграда, която да достави на обитателите си всички функционални и технологични удобства, а от друга страна – по-интересна за нас като архитекти – сграда, която да вдъхновява и мотивира хората, работещи в нея. Предложихме две обемно-пространствени концепции, от които бе избрана по-меката и елегантна линия за сградата. Инвеститорът припозна идеята до такава степен, че нищо в нейната първоначална визия не се промени до окончателната й реализация.

Каква е архитектурната концепция и как тя беше развита в процеса на работа?

- Концепцията на сградата е да бъде дом на бизнеса на компанията, затова закодирахме възходящата посока на успеха в белите елементи на фасадата. Чистите хоризонтални линии по фасадата, преминаващи плавно нагоре, не са самоцелно формообразуване, а функционално продължение на стълбищното рамо на вертикалната комуникация. Идеята ни бе да създадем проста и елегантна структура от иначе сложното градоустройствено решение от работния устройствен план и местоположението на имота. Приемаме за креативно да създаваш от сложното просто, а не обратно. Липсата на пространство в силно урбанизираната централна градска част ни накара да потърсим овални форми, които по-деликатно и лаконично да впишат новата сграда в средата. Тя е ситуирана в ъглов имот на ул. "Генерал Колев" и ул. "Атанас Георгиев" в централната част на град Варна, на мястото на триетажна къща, където бе старият офис на компанията.

Както споменах, екстериорът на сградата се запази в оригиналния си вид, но функционално разпределенията претърпяха развитие в процеса на проектиране. Първоначално заданието бе да направим отворени работни пространства, затова и конструктивната схема е много смела, само с три свободно стоящи колони. Това решение ни даде възможност да структурираме помещенията спрямо нуждите на различните отдели и да ги променяме в бъдеще, ако има необходимост.

Какви бяха използваните решения, материали, продукти и технологични иновации, които впечатляват и с чието приложение се гордеете?

- Когато проектираме една сграда, още в началото сме наясно кой е най-подходящият материал за нейното физическо изпълнение. Това важи с още по-голяма сила за триизмерните форми, дъги и овали. Изборът на правилния материал е от изключително значение за окончателното излъчване на сградата, нейната дълговечност и лесна поддръжка. Тук е голямата роля на архитекта и неговите способности да убеди инвеститора и да защити докрай своя избор. Когато работиш с нов за пазара материал, задачата е още по-сложна. Ние обичаме новите материали и технологии, които ни дават по-голяма свобода и възможности. Белите елементи в сградата на "БГ Агро" АД са изработени от Krion - иновативен материал, представляващ акрилен камък, даващ възможност за постигане на сложни форми чрез термоформоване. Като вентилируема фасада материалът допринася за постигане на по-висока енергийна ефективност и устойчивост на сградата благодарение на издръжливостта си. Krion има ниско ниво на абсорбиране на влага и устойчивост на петна, околно замърсяване, влажност и условия на замръзване и размразяване.

Това е втората сграда след Varna Wave, чиято фасада е изработена с този материал, но с друго търговско наименование - Corian. В момента се строи трета сграда по проект на STARH в София отново с Corian.

Енергоефективността на сградата е постигната чрез една от най-модерните фасадни системи на Schuco FWS CV60, която избрахме, за да няма натрупване на профили при отваряемите части на фасадата. Предизвикателство за производство и монтаж бяха големите двукамерни овални стъклопакети, изпълнени от висококачествено стъкло AGC Stopray Vision 50Т, 8 мм.

 Какво е вашето удовлетворение от резултата?
- Проектирането, авторският надзор и строителството на сградата ни отне две години усилена работа, но ни даде удовлетвореност през целия процес на създаването и изграждането ѝ. Авторският надзор на сгради като тази се превръща в удоволствие за мен, докато строяхме сградата, си намирах почти ежедневно повод да мина покрай обекта, понякога дори само да го погледна. Най-сигурният начин да се построи качествена сграда по отношение на дизайн, изпълнение и вложени технологии и материали е пълната отдаденост на всички участници в инвестиционния процес. Вярвам, че сградата на "БГ Агро" АД е такъв пример, с който се гордее целият екип, работил по реализацията ѝ. Допълнително удовлетворение носят първата награда в националния конкурс „Сграда на годината 2019“ в категория „Корпоративни сгради“ и номинацията на проекта в Building of the year 2020 на ArchDaily – най-авторитетната платформа за съвременна архитректура в света.

Обратно нагоре ↑