Пазари и инвестиции

Аутсорсинг индустрията с двуцифрен ръст, 5.5% дял от БВП и прогноза за 4.7 млрд. евро през 2022 г.

Споделяне
Илия Кръстев, председател на УС на AIBEST и гл. изп. директор на A Data Pro

Аутсорсинг индустрията в България съставлява 2.9 млрд. евро за 2019 г., показва годиният доклад на Association for Innovation, Business Excellence, Services and Technology (AIBEST). Секторът е допринесъл с 5.5% за БВП на страната в сравнение с 5.2% за 2018 г. при ръст на оперативните приходи от 19.6%. Предварителните данни за 2020 г. показват двуцифрен ръст, а прогнозата за 2022 г. е за 8.9% принос за БВП. Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 610 български компании в сектора BPO (288 компании) и IT услуги за 2019 (322 компании).

Индустрията се утвърждава и като предпочитан работодател, в който са заети 3.5% от работната сила, или 78 000 души към края на 2019 г. с годишен ръст от 5000. За 2020 наетите достигат 81 000, или с 3000 повече.

Секторът се превръща в основата за развитието на новата средна класа и задържане на младите хора в страната. Ще продължим да привличаме талантите с възможностите за развитие, които предлагаме. Компаниите от сектора предлагат надеждни, сигурни и качествени услуги на световно ниво и в период на криза успяхме да трансформираме процесите изключително бързо в сравнение с глобалните тенденции като целта ни е да се позиционираме като предпочитана дестинация за услуги с висока добавена стойност. Това ще определи и доколко добре ще излезем от кризата през 2021 и 2022, коментира Илия Кръстев, председател на УС на AIBEST и гл. изп. директор на A Data Pro.

Най-големите центрове за бизнес услуги продължават да бъдат големите градове с университети, но е налице тенденция за излизане извън столицата. София (459 компании), Пловдив (34) и Варна (35) са местата с най-много центрове за услуги, но Велико Търново и Бургас също започват да привличат все повече компании в сектора.

Компаниите за аутсорсинг на бизнес процеси съставляват 54.8% от приходите на целия сектор, а за IT услуги - 45.2%. Общата печалба на всички е 252.1 млн. евро за 2019 г., 8.4% повече на годишна база. Прогнозите са за ръст на приходите от около 10% до 4.7 млрд. евро през 2022 г., или 8.9% от БВП.

Пълният текст на доклада