Сгради

АТАРО КЛИМА пусна в експлоатация "умна" фабрика за 8000 т листова ламарина годишно

Споделяне

През 1990 г. „Атаро Клима“ стартира своя бизнес с 6 души персонал в Пловдив с основна дейност, която е същата и до днес - изграждането на ОВК инсталации. Днес фирмата продължава да се разраства, превръщайки се в лидер в изграждането на сградни инсталации. Компанията вече има над 40 000 кв.м покрити производствени площи и осигурява работа на над 650 души в 7 офиса в страната, като освен това оперира на територията на Англия, Нидерландия, Франция, Румъния и други държави.

През 2020 г. компанията отбелязва своята тридесетгодишнина и в началото на годината пусна в експлоатация "умна" фабрика (smart factory) за 10 млн. евро. Допълнителни средства са вложени в закупуване на парцел земя за хале, където да бъде разположена „умната“ машина с размери 70 метра на 30 метра. Съоръжението е с капацитет 6000 - 8000 т листова ламарина годишно. Немалко средства са инвестирани и в обучението на специален екип, който да управлява сложната система.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

При изясняване на концепцията за модернизация екипът на "Атаро Клима" е поставен пред избор между две възможности. Едната е компанията да закупи ново поколение от машините, които вече има, с които да обнови машинния си парк. Другата възможност е изграждане на голяма автоматизирана система с дистанционно управление, която да работи сама след задаване на програма от конструктора. Плюсовете от създаването на умна фабрика се оказват повече, тъй като тя ще повиши конкурентоспособността и ще свие разходите за труд на фирмата. В цялостното производство са заети около 200 души, като през 2019 г. разходите за заплати формират около 25% от стойността на произвежданата продукция. В момента, в който новото съоръжение премине на двусменен или трисменен режим на работа, разходите за труд в изделието ще намалеят до 5%.

В началото на 2020 г. умната фабрика е пусната в експлоатация, но все още е далеч от достигането на пълния капацитет за обработка на около 6000 - 8000 т листова ламарина годишно. 10-15% от капацитета на съоръжението може да задоволи нуждите на вътрешния пазар, останалите 85-90% ще бъдат насочени към пазарите в Западна Европа.

Днес темата за възобновяемите енергийни източници в България е много актуална. "Атаро Клима" и фирма ЕЛЛОН (част от корпоративната група) са сред лидерите в България в предлагане на цялостни решения в сферата на възобновяемите енергийни източници - фотоволтаични инсталации и биогаз централи. Предизвикателство пред всички мениджъри, притежаващи собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за електроенергия. Изграждането на фотоволтаична централа на покрив на производствена сграда например може да осигури устойчивост на промяна на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар. В момента е подходящо да се изпълняват до 30kWp инсталации за частни домове поради преференциалната изкупна цена на електрическия ток. Групата на "Атаро Клима" разполага с екипи от специалисти за проектиране, производство и монтаж на металните конструкции за фотоволтаични системи, с механизиран производствен процес и прецизност при изпълнение на детайлите.

АТАРО КЛИМА
ул. „Васил Левски“ 272,
4003 Пловдив, Северна промишлена зона
тел. 0700 11 618
www.ataro.bg

EЛЛОН ЕООД
ул. "Васил Левски" 272, ПК 16
4003 Пловдив, Северна промишлена зона
тел. 032 906 950
www.ellon.eu