Сгради

Арх. Виктор Банарев, MoVe Architects: COVID-19 трансформира офис пространството завинаги

Арх. Виктор Банарев, MoVe Architects

През последните години инвеститорите, особено по-младите поколения, започнаха да инвестират своите средства съобразно новата скала на ценностите. Критериите за околна среда, социални дейности и управление (ESG) стават са все по-популярен начин за социално съзнателните инвеститори да оценят компаниите, в които биха искали да инвестират.

Критериите за околната среда разглеждат как една компания се представя като „стопанин на природата“. Компании, които покриват тези критерии, са тези, които например ограничават вредните замърсители и химикали, стремят се към намаляване на емисиите на парникови газове и използват възобновяеми енергийни източници.

Социалните критерии разглеждат как компанията управлява взаимоотношенията със служителите, доставчиците, клиентите и общностите, в които оперира.

Управлението се занимава с ръководството на компанията, заплащането на изпълнителните директори, одитите, вътрешния контрол и правата на акционерите.

Много взаимни фондове, брокерски фирми и робосъветници сега предлагат продукти, които използват критерии за ESG, като същевременно те могат също да помогнат на инвеститорите да избягват компании с по-голям финансов риск поради техните екологични или други практики.

Трансформацията на офис пространството

Наблюдаваме как много хора все още работят от вкъщи, други се върнаха в офиса, трети нямат търпение да го направят. Поради тази динамика много пространства изглеждат съвсем различно точно поради социалните и пазарните промени.

Текущите тенденции в дизайна на офиси се фокусират върху безопасността и комфорта. От гледна точка на дизайнерската естетика продължават да се търсят добри акустични решения, зеленина, защитени работни пространства.

Дизайнерите и компаниите винаги търсят начини да поддържат здравословна и позитивна работна среда, като същевременно подобряват производителността.

Новите изисквания за здраве и безопасност

Тези аспекти винаги са били част от създаването на един офисен проект, никога обаче не са били толкова публично акцентирани, от една страна, а от друга, не са били и толкова осъзнато приоритетни и за наемателите в офис сградите. Ако допреди няколко години акцентът беше в по-голяма степен в екосъобразността на сградите и тяхната функционалност, то в момента към тези критерии са добавени и здраве и безопасна среда на обитаване.

Трансформации на съществуващи проекти - изключително актуални

За да могат съществуващите проекти да покрият очакванията на пазара и да са социално и екоконкурентни, те претърпяват редица трансформации. Само за последната година успяхме да участваме в реновации на сгради и офиси с площ над 10 000 кв.м.

Предизвикателствата при създаване на функционална екосистема

Предизвикателствата са свързани основно с това, че ползвателите стават все по-информирани и на база това и все по-изискващи. Това означава, че хората, които създаваме тези пространства, трябва да можем да работим успешно с тяхната цялост като екосистема по начин, който извлича максимума от тях.

Проекти и решения: Офис пространство BEDE

Площ: 700 кв.м
Срок за реализация: проектиране 2 месеца, реализация 3 месеца

Новият офис на "БИЙД Софтуер" беше завършен през април тази година и се намира в NVTower. Основното предизвикателство беше изграждането на пространство, което обединява ценностите на компания заедно с концепцията за едно гъвкаво пространство, където границите между стандартното работно място и алтернативното такова (тип релакс зони) преминават плавно едно в друго.

Офис пространство Entract 127

Площ: 2200 кв.м
Срок за реализация: 1 година

Новото бляскаво co-working пространство беше завършено през втората третина на миналата година и се намира в центъра на София, на ул. "Г. С. Раковски" 127.

Основното предизвикателство тук беше преобразяване на сграда - паметник на културата, построена през 40-те години на миналия век, в едно модерно офис пространство, отговарящо на всички изисквания на офис клас А.

Офис пространство Amadeus

Реконструкция на функциониращ офис - проектът е завършен през последната третина на 2021
Площ: 2200 кв.м
Срок за реализация: 2 месеца за проектиране

Офисът е разпределен на 3 нива, като целта на преустройството беше посредством дизайна от едно стандартно и скучно офис пространство да покажем ценностите на компанията посредством нов и иновативен дизайн, отразяващ корпоративните насоки за дизайн.

Офис пространство United Partners

Реконструкция на функциониращ офис. Проектът е завършен през януари 2022
Площ: 250 кв.м
Срок за реализация: 1 месец проектиране и 2 месеца изпълнение

Целта на проекта беше по случай 25-годишнината на компанията цялостна смяна на облика и съобразяване на офиса с последните тенденции в дизайна и функционалността на офиса, както и връщане на служителите в него. След обновяването постигнахме 100% връщане към работната среда.

Офис пространство TIS

Реконструкция на функциониращ офис. Проектът е завършен последната третина на 2021
Площ: 750 кв.м
Срок за проектиране: 2 месеца

Целта на проекта беше обединяването на няколко офисни отдела на един етаж и отново дизайн, съобразен с офисната култура на компанията и връщането на служителите към нормалното.

Вижте статията в брой 3/2022 на списание ГРАДЪТ в дигитален формат с вградени ИНТЕРАКТИВНИ ВРЪЗКИ и ВИДЕО съдържание

Обратно нагоре ↑