Инфраструктура

15 години ФЛАГ: Партньор за успешни проекти и устойчиви местни общности

Надя Данкинова, изп. директор, Фонд ФЛАГ: Гъвкави решения за реализация на проектите на общини и партньори

Надя Данкинова, изп. директор, Фонд ФЛАГ

- Г-жо Данкинова, поздравления за успешната работа на ФЛАГ през изминалите 15 години и превръщането на фонда в ценен инструмент за реализация на общински и градски политики!

Статистиката към юни т.г. впечатлява - 1342 финансирани проекта, 1 929 353 949 лв. одобрени заеми, 7 357 116 271 лв. обща стойност на подкрепени проекти. Освен числата и предвид факта, че участвате лично в ръководството и работата на ФЛАГ през по-голямата част от времето след 2011 г. - какво е удовлетворението и резултатите, с които най-много се гордеете, като направите преглед на извършеното?

- Благодаря за поздравленията!

Приемам ги първо за целия екип на фонда, за неговото ръководство в лицето на съвета на директорите и за всички хора  по пътя, които са допринесли или не са попречили за неговото утвърждаване и развитие.

Удовлетворяващо е, че Фонд ФЛАГ вече 15 години е успешен, устойчив  инструмент на държавната политика за регионално развитие в подкрепа на българските местни власти. Повод за гордост са резултатите – подкрепените проекти, навременната намеса на фонда за успешното им реализиране и в резултат отличните резултати на дружеството, високата ефективност и факта, че за тези 15 години няма лоши кредити, няма загубен нито един лев.

Чувствам се изключително удовлетворена от екипа -  мотивирани млади хора, експерти и професионалисти, който създадох и с който работя.

Не на последно място, отличните партньорства, създадени през годините, са повод за гордост и удовлетворение – с големите търговски банки, с международните финансови институции, с общините. Мисля, че в тия дни  всички сме разочаровани от явната липса на доверие, партньорство и чувство за мяра между институциите, партиите, хората. Ето защо си позволявам да откроя това като най-важно и да кажа, че институциите са такива, каквито ги направят хората, и без доверие и партньорство нищо не може да е успешно и устойчиво. За да ги изградиш, се иска усилие, много работа и постоянство, професионални и лични качества и ценности. Екипът на Фонд ФЛАГ притежава всичко това и то е разковничето за успеха, за партньорствата и за доверието.

- Какви са по функция основните типове финансирани проекти?

- Портфолиото от проекти е толкова голямо и разнообразно, че трудно ще откроя типови проекти. Финансираме основно инфраструктурни проекти, такива, които допринасят за развитие на градската среда, транспорта, пътната и ВиК инфраструктура. Насърчаваме реализацията на проекти, които допринасят за устойчивото развитие и зелената трансформация.

Изключително сме горди, че финансирахме и помогнахме да се реализират проекти, които отговарят напълно на ценностите на новия европейски „Баухаус“, свързани с устойчивостта, естетиката и приобщаването. Екологични, икономически и културни проекти, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, за да се подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Ежегодно финансирани от ФЛАГ проекти са и сред наградените от конкурсите за "Сграда на годината". 

- Предстои Urban Development Forum 2022 - много голяма част от проектите за градска среда в българските градове са резултат благодарение на подкрепата на ФЛАГ. Как бихте коментирали основните предизвикателства в проектната работа с общините?

- В крайна сметка общините са един от най-големите инвеститори. Проектите, които реализират, имат огромно значение за развитието на регионите, за благосъстоянието на хората, за качеството на услугите, които местните власти предоставят, и не на последно място за средата и естетиката, в които живеем. Най-важното и трудно решение е устойчиво планиране на инвестициите и правилно разпределение на финансовите ресурси и източниците за финансиране.

Ето защо за нашия екип е предизвикателство и успех да помогнем, за да се постигне  добро управление на финансовите потоци. Голямо предизвикателство са сроковете и гъвкавите решения и това са едни от големите предимства на Фонд ФЛАГ.

Културен център НХК, Бургас

1342 финансирани проекта
1 929 353 949 лв. одобрени заеми
7 357 116 271 лв. обща стойност на подкрепени проекти

- Може ли да разкажем за механизма на подкрепа на проекти, финансирани със средства от оперативните програми на Европейския съюз?

- Този механизъм е вече добре познат. Затова с няколко думи:

- Осигуряваме финансов ресурс за разплащане на дейностите преди верификацията на средствата. Всички знаем, че правилата на европейското финансиране са на принципа на възстановяването. В тази връзка понякога е необходим голям обем от средства – зависи от размера на аванса, допустимите междинни плащания, размера на окончателното плащане. Имаме голям принос в това да научим бенефициентите да изчислят размера на необходимия ресурс и правилно да го планират

- Подкрепяме финансирането на собственото участие – за различните проекти размерът е различен

- Създадохме механизъм да финансираме и дейности, които не са част от проекта, но са свързани с него и правят по-интегриран и устойчив. Така постепенно научихме клиентите, че е по-добре да осигурят допълнително финансиране, но да имат цялостен, завършен проект и да си спестят заслужени укори от гражданите от рода на „ Защо разкопахте цялата улица, а възстановихте само части от нея“ и много други подобни примери.

Накратко, опитваме да помогнем да се мисли не в посока „Правим проект в рамките на осигурените от съответната програма пари“, а „Имаме интегриран проект, търсим източниците, с които да го финансираме“.

- Каква е структурата и как функционира учредената през 2000 г. Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие?

- Платформата, както я наричаме, бе създадена с подкрепата на Европейска инвестиционна банка и Фонда на фондовете. Целта е да създадем възможност общините и проектите, които нямат възможност да получат финансиране чрез фондовете за градско развитие, да имат достъп до подобен инструмент.

Финансирането е споделено – 50% от ЕИБ и не по-малко от 50% от Фонд ФЛАГ. Отново става въпрос за изцяло кредитно финансиране, но с някои предимства – възможност за фиксирана лихва, дълъг срок за погасяване – до 20 години, дълъг гратисен период. Има ясни, прозрачни и публични правила за кандидатстване, одобрение и оценка.

Нуждата е толкова голяма, че договорихме наличния ресурс от около 120 млн. лв. за по-малко от  6 месеца. Насърчавахме проекти, свързани с енергийна ефективност и допринасящи за изпълнение на целите за зелена трансформация. Имахме индикатор – поне 30% от финансирането да подкрепя именно такива проекти и дейности.

В процес на преговори сме с ЕИБ за предоставяне на заем за реализация на 2-ри етап на платформата. Очакваме паралелно с това и увеличение на капитала на дружеството, за да можем да реализираме този проект.

1 / 5

Център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

- Продължава работата на ФЛАГ с револвиращи средства по инициативата JESSICA, финансов инструмент по ОПРР 2007 - 2014, и по Фонда за устойчиви градове - финансов инструмент по ОПРР 2014 - 2020?

- Да, тази дейност продължава. Средствата по инициативата JESSICA се влагат веднага в нови проекти. Така осигуряваме максимална ефективност на този ресурс.

По отношение на фондовете за градско развитие по ОПРР 2014 - 2020 - все още сме в процес на договаряне и изпълнение на проектите. Ние изпълняваме фондовете за София и Южна България. Средствата по Приоритетна ос "Градска среда" са договорени в много висока степен. Имаме проекти в напреднал етап на готовност, по които работим.

За съжаление кризите, в които влизаме, създават риск от успешното изпълнение и то е свързано основно с невъзможността да се изпълнят проектите, проектирани и договорени преди същественото увеличение на цените. Има изпълнители, които прекратяват договорите си. Липсата на решение на този огромен въпрос през последните няколко месеца поставя под риск изпълнението на проектите, изпълнението на индикаторите, успешното изпълнение на оперативната програма, в т.ч. и на нашите цели.

Нужно е решение – каквото и да е, но да е решение, за да може всеки възложител, изпълнител, финансиращ да прецени възможността си справяне и предприеме най-адекватните стъпки.

В тази връзка ще използвам възможността да споделя какво е едно от предимствата на фонд ФЛАГ, дефинирано от различни наши клиенти: „Във ФЛАГ се търси решение на  казуса ни и знаем, че такова ще бъде намерено.“

Мисля, че това е дефицит, който трябва да бъде преодоляван, ако искаме да вървим напред и да просперираме – бързи и навременни решения, а не отместване на проблемите.

1 / 4

Културно-туристически комплекс Ченгене скеле, Бургас

2 / 4

3 / 4

4 / 4

- Как ще коментирате моделите за инвестиции с различни източници и тяхното успешно управление?

- Това е голямото предизвикателство, но това е и бъдещето. Няма как да имаме мащабни, устойчиви, интегрирани, ефективни проекти, ако не се научим да комбинираме различни източници за финансиране. Финансирания, различни по характер и от различни източници.

В Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 са планирани интегрирани териториални инвестиции и това е огромно предизвикателство.

Според мен е нужно повече доверие между институциите, използване на успешните и доказали се структури, преодоляване на огромната административна тежест при комбинираната подкрепа (всеки по веригата да проверява и контролира всичко).

Трябва да имаме куража и през този програмен период наистина да се създаде възможност за истинска комбинирана подкрепа на проекти, които да доведат развитието на средата, инфраструктурата и индустрията на следващо стъпало с по-навременни и по-смели решения.

Културен център НХК, Бургас
Обратно нагоре ↑