Градът | 15 Май 2015, 10:37

Община Банско обсъжда Общия устройствен план