Градът | 11 Май 2015, 11:25

Инвестицията в зелена среда е съществена за качествените проекти