Градът | 14 Април 2015, 11:06

Архитекти вплитат алхимични тайни във фасадата на офис сграда