Градът | 09 Февруари 2015, 09:28

"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД строи нова жилищна сграда "Латинка 7"

Специален екопроект запазва редките дървета в района