Градът | 24 Ноември 2014, 08:19

Инсталация за биологично третиране на площадка "Хан Богров"