Градът | 13 Октомври 2014, 11:19

Предизвикателства са големите подпорни разстояния, масовото събиране на хора, многофункционалност