Градът | 08 Септември 2014

Площад в кръгова форма, Лъвов мост и две дъгообразни съоръжения

Проектант е "Пътпроект 2000" с управител Любомир Симеонов, главен проектант на обекта е Йордан Прашанов

Обратно нагоре ↑