Градът | 12 Юни 2014

Предприети са мерки за възстановяване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР

Обратно нагоре ↑