Градът | 30 Септември 2013, 15:54

Елена Диамандиева, завършила програмата "Транспортно строителство на немски език" с двойна диплома - УАСГ - ТУ-Виена