Градът | 15 Юли 2013, 13:52

За младите офисът е социално средище

Необходими са пространство за дейта център, сервизен блок, зали за учене и презентации, паркоместа