Градът | 01 Юли 2013, 17:41

София - град с минало и бъдеще