Градът | 16 Ноември 2012, 15:02

Пловдивският университет се сдоби с нов научно-изследователски и учебен комплекс