Градът | 31 Октомври 2012, 08:51

На дискусия в София обсъждат новия облик на индустриалните сгради