Градът | 30 Октомври 2012, 10:39

Софийската архитектурна седмица среща архитекти с ученици