Градът | 27 Септември 2012, 15:29

С проект по ОПРР община Бяла се превръща в туристическа атракция