Градът | 03 Ноември 2008, 13:46

Нова функционалност на хотел "Балкан" в Габрово