Градът | 19 Март 2015, 13:24

Община Самоков обяви поръчка за паркоустройство на крайречната зона