Градът | 11 Ноември 2009, 08:41

Атанас Ковачев стана почетен член на Украинската академия на архитектурата