Градът | 10 Ноември 2009, 16:57

Зелените идеи в проекта "София 2020" с най-широка подкрепа