Градът | 26 Октомври 2009, 12:27

Изложба с ескизи и рисунки представя идеи за развитието на София в 40-годишен период