Градът | 23 Юли 2009, 11:01

ВСУ "Черноризец Храбър" получи от ЕС знака DS Label