Градът | 08 Февруари 2013, 09:01

Стартира проект за електронни услуги на гражданското въздухоплаване