Градът | 30 Октомври 2018, 11:34

Новото мега летище в Истанбул: проект за 11 млрд. долара

Годишните вноски в публично-частното партньорство са по 1.1 млрд. евро за 25 години