Градът | 03 Октомври 2018, 12:12

Позиция на "Трейс Груп Холд" във връзка с изпълнението на обект: "Рехабилитация на път II-16 "Мездра-Своге-Нови Искър, проект "Транзитни пътища V" Лот 17"