Градът | 11 Септември 2018, 10:31

Министър Петкова: Планираме строителството на IGB да започне до края на тази година и да приключи през 2020 г.